• Imprimeix

Notícia 312 - L'ICGC i la Diputació de Barcelona presenten als tècnics municipals els atles de sostenibilitat urbana de la demarcació

12/2/19 7.19

L'11 de febrer, la Diputació de Barcelona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han presentat als tècnics municipals de la demarcació els atles de sostenibilitat urbana de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès elaborats per l'Institut per encàrrec de l'entitat municipalista.

Aquests atles són concebuts com una eina de suport per als tècnics municipals per prendre decisions i evolucionar cap a una ciutat més sostenible.

El projecte, que ha estat impulsat per la Diputació de Barcelona i l'ICGC, s'emmarca en la voluntat de la Diputació de dotar d'aquestes eines als municipis de la demarcació, en funció de les seves necessitats i característiques, per potenciar la sostenibilitat urbana, dins del seu Pla d'Actuació de Mandat 2016-2019.

L'ICGC ja va elaborar un atles similar per encàrrec de l'Ajuntament de Badalona i ha col·laborat amb l'Ajuntament de Rubí en el mesurament de les fugues tèrmiques en els polígons industrials i el seu potencial per instal·lar energia fotovoltaica.

Cada atles és format per 5 mapes temàtics que es poden consultar a l'storymaps de l'ICGC:

  • Eficiència energètica dels polígons industrials: Identifica pèrdues de calor en cobertes de les construccions situades en polígons industrials per a una gestió més eficient en el consum energètic de les empreses.
  • Comportament tèrmic de la ciutat: Identifica les zones dels municipis més exposades a les onades de calor per millorar la planificació urbanística i implementar polítiques i accions en àmbits de salut, energia.
  • Contaminació lumínica: Valora les emissions de llum cap al cel de nit i es caracteritzen les principals tipologies de làmpades lumíniques per orientar les estratè­gies, el coneixement de compliments de normatives o auditoria de programes relacionats amb la gestió de l'enllumenat públic.
  • Potencial fotovoltaic: Classifica les cobertes dels edificis en funció de la quantitat de radiació solar per impulsar les energies renovables.
  • Verd urbà: Indica el grau de cobertura real de vegetació a la ciutat per avaluar els percentatges de metre quadrat d'espai verd per ciutadà per planificar i gestionar la coberta vegetal dels municipis.

L'impuls dels atles de sostenibilitat urbana s'alinea amb la voluntat de la Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat de donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l'ONU.

El 12 de juny de 2018 es van presentar els atles als mitjans de comunicació (vegeu Notícia ICGC 264).