• Imprimeix

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en l'embrió del futur Servei Geològic Europeu

26/1/17 13.37

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) participa, juntament amb més de 40 serveis geològics, en l'establiment de l'Àrea d'Investigació dels Serveis Geològics Europeus (Era-Net). Aquesta àrea comuna de recerca és l'embrió del futur Servei Geològic Europeu.

L'objectiu d'Era-Net és garantir l'accés lliure a dades sobre distribució de geoenergies, com ara energia geotèrmica, combustibles fòssils, emmagatzematge d'energia o prevenció d'emissions de CO2. Igualment, persegueix la integració d'informació sobre les aigües subterrànies i les matèries primeres, així com desenvolupar marcs metodològics i d'avaluació del coneixement comuns.

Totes aquestes dades aspiren a millorar la comprensió dels vincles entre aigua, energia i matèries primeres, per determinar els impactes potencials i els riscos de l'ús del subsòl.

Era-Net es concep com el primer pas cap a la creació d'un Servei Geològic Europeu (GeoERA), un projecte coordinat pel Servei Geològic d'Holanda i recolzat per un consorci amb 45 membres. L'establiment d'Era-Net té un pressupost de 30,3 milions d'euros, dels quals 10 milions els aportarà la Comissió Europea i la resta, els membres del citat consorci.