• Imprimeix

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Repsol impulsen la investigació als Pirineus i el registre sísmic a Tarragona

19/1/17 14.25

El director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Miranda, i el director executiu d'exploració de Repsol, Joseba Murillas, han signat avui a Tremp (Pallars Jussà) un acord de col·laboració per a l'estudi i divulgació del patrimoni geològic dels Pirineus i per a la renovació de l'estació sísmica propera a la plataforma petrolífera Casablanca, situada davant de la costa tarragonina.

El patrimoni geològic i edafològic —relatiu a la relació entre el sòl i les plantes— dels Pirineus Centrals és d'una riquesa excepcional. Destaca la zona de la Conca de Tremp i el Montsec, que estat proposada per passar a formar part de la xarxa de Geoparcs de la UNESCO.

Entre d'altres valors patrimonials, en aquesta àrea es troben, amb unes condicions d'aflorament excepcionals, diverses formacions i estructures geològiques que representen anàlegs, és a dir, models de diferents escenaris geològics. Alguns d'aquests escenaris geològics, en d'altres llocs del món i a d'altres escales, han donat lloc a importants jaciments d'hidrocarburs quan es troben al subsòl en àrees productives. Això comporta que aquest àmbit pirinenc constitueixi una zona d'estudi i formació de diferents branques de les ciències de la Terra per a moltes universitats, empreses i institucions.

La col·laboració entre l'ICGC i Repsol potenciarà aquests usos formatius i divulgatius del patrimoni geològic d'aquest àmbit territorial i, alhora, potenciarà el centre de documentació geològica existent al Centre de Suport Territorial (CST) dels Pirineus que l'ICGC té a Tremp. Així, Repsol recolzarà econòmicament l'adquisició de nous fons bibliogràfics que quedaran dipositats en aquest centre.

Monitorització sísmica

D'altra banda, l'any 2005, fruit de la col·laboració entre l'ICGC, l'Observatori de l'Ebre (OE) i Repsol, es va instal·lar en les proximitats de la plataforma petrolífera Casablanca, davant de la costa de Tarragona, una estació sísmica submarina. Aquesta estació, donada la seva particular situació estratègica, és clau per poder monitoritzar i millorar el coneixement de la sismicitat del sud de Catalunya i del seu litoral. L'acord de col·laboració que ara se subscriu permetrà renovar-la amb els equipaments més avançats existents, després de més de deu anys de funcionament.

L'Estació Casablanca (COBS) transmetrà en temps real al centre de recepció de dades de l'ICGC on les lectures s'analitzen en continu, juntament amb les provinents de la resta d'estacions que configuren la Xarxa Sísmica de Catalunya. D'aquesta manera es detecten i analitzen els aproximadament 1.000 terratrèmols que anualment afecten Catalunya i el seu entorn i, en cas necessari, es poden emetre les oportunes alertes sísmiques d'acord amb el pla SISMICAT.

El conveni subscrit també contempla la col·laboració en temes de recerca i desenvolupament en àmbits d'interès comú, com el modelat geològic i geofísic 3D o el desenvolupament de geoenergies netes de tot tipus.