• Imprimeix

L'ICGC publica una nova versió de les dades lidar de Catalunya

L'ICGC ha publicat una nova versió de les dades lidar en el descarregador ICGC (arxius LAS 1.2), aquestes dades substitueixen les publicades fins ara.

26/2/16 16.55

L'ICGC ha publicat una nova versió de les dades lidar en el descarregador ICGC (arxius LAS 1.2), aquestes dades substitueixen les publicades fins ara.

La nova versió disposa d'una classificació més acurada del núvol de punts 3D i incorpora noves classes amb la finalitat de facilitar l'aplicació d'aquesta informació als productes orientats a la gestió forestal, tot mantenint les aplicacions habituals que requereixen models 3D per a l'anàlisi i la planificació del territori.

Un cop aquestes dades, que provenen de la captació mitjançant un sensor làser aerotransportat, han estat ajustades amb àrees de control topogràfic, han obtingut una exactitud altimètrica de 6 cm en zones planes amb poca vegetació.

Les principals classes on s'ha distribuït el núvol de punts són: punts del terreny, de vegetació baixa, de vegetació mitjana, de vegetació alta, teulades d'edificis i torres elèctriques.

Cada punt lidar porta associat la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut, però per a conèixer la data de captació de les dades a priori de la descàrrega s’ha posat a disposició un arxiu en format SHP on es relaciona cada unitat de descàrrega (bloc de 2 x 2 km) amb la data de captació i la densitat del núvol de punts.

A més, s'han comprimit els arxius LAS 1.2 i es presenten en format LAZ per tal d'alleugerir el temps de descàrrega.

Podeu trobar més informació sobre aquestes dades al web ICGC.

web_lidar