• Imprimeix

L'ICGC membre de Delta Alliance

Delta Alliance és una organització internacional de coneixement en xarxa que té com a missió la millora de la resiliència dels deltes del món. La pressió creixent per l'activitat humana i la pujada del nivell del mar per efecte del canvi climàtic fa indispensable augmentar la capacitat d'adaptació dels deltes a les noves condicions.

L'objectiu de Delta Alliance és establir ponts de col·laboració entre diferents entitats que treballen i viuen als deltes per poder beneficiar-se mútuament dels seus respectius coneixements i experiència i així contribuir a l'augment de la capacitat de recuperació dels diferents deltes.

Delta Alliance s'organitza en grups de treball o wings (xarxes d'organitzacions d'un país o àrea específica) que s'ocupen de qüestions relacionades amb un delta en concret. Actualment Delta Alliance consta de 17 wings que inclouen els deltes del Mississipí, del Mekong, del Rin, del Yangtze entre d'altres.

L'ICGC s'ha incorporat a aquesta organització a través de la creació d'una wing de treball específica per al Delta de l'Ebre per tal d'aportar la seva expertesa en diversos camps del coneixement (riscos geològics, hidrologia, edafologia, geotècnia, geodèsia, teledetecció, etc.). Aquest grup és coordinat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i té altres membres  com ara l'Oficina Catalana pel Canvi Climàtic de Catalunya (OCCC) i l'International Centre on Coastal Resources Research (CIIRC) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Jaume Miranda i Canals
Director