• Imprimeix

L'ICGC instal·la una nova estació de la Xarxa acceleromètrica de Catalunya a Montserrat

Amb la instal·lació d'una nova estació acceleromètrica a l'entorn de l'Abadia de Montserrat, la xarxa consta de 18 estacions operatives amb transmissió de dades en continu i en temps real al centre de dades ubicat a la seu de l'ICGC a Montjuic

16/10/15 20.36

El principal objectiu de les estacions acceleromètriques és enregistrar adequadament (sense saturació) els moviments intensos, que poden ser percebuts per la població. Aquestes dades permeten, entre altres aspectes, estudiar les  lleis d'atenuació de l'acceleració amb la distància per tot l'espectre útil en enginyeria sísmica, analitzar els efectes d'amplificació de sòls i dissenyar estructures sismoresistents.

A més, l'ICGC, aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, utilitza les dades d'aquestes estacions per monitoritzar, conjuntament amb les estacions de la Xarxa sísmica de Catalunya, l'activitat sísmica del territori de Catalunya i regions properes. Aquest monitoratge permanent permet determinar la localització i la magnitud del terratrèmol, avaluar com ha estat percebut per la població i estimar els possibles efectes pocs minuts després de la seva ocurrència.

 

Aquestes informacions són fonamentals per alertar les autoritats competents, per informar a la població i als mitjans de comunicació i per donar suport a Protecció Civil en la gestió de la possible emergència.

Jaume Miranda i Canals
Director