• Imprimeix

L'ICGC amb el dia Internacional del Medi Ambient

L'ICGC i l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals han iniciat una col·laboració en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament d'utilitats ambientals a partir de l'observació de la Terra

5/6/14 18.08

L'ICGC i l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals han iniciat una col·laboració en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament d'utilitats ambientals a partir de l'observació de la Terra i en particular dels sensors hiperespectrals de l'ICGC. Aquest marc de treball, que intenta traccionar el coneixement, la recerca i els actius d'ambdues institucions per a generar una millor informació mediambiental, té, amb motiu del dia Internacional del Medi Ambient (5 de juny), un primer component de divulgació, visualització i reflexió envers el medi natural i urbà des del punt de vista que ens ofereixen les imatges d'observació de la Terra.

Si l'observació de la Terra representa una visió externa de la realitat, l'art del segle XX es definia per la seva ambigüitat, pel seu caràcter inacabat i obert a totes les interpretacions. En la mostra eARTh Observation es proposa una interpretació d'un recull d'obres d'art del segle XX i el diàleg amb imatges d'observació de la Terra processades per l'ICGC, captades pels sensors aerotransportats en les franges de l'espectre del visible i l'infraroig proper, o captades per satèl·lits òptics i de radar.

En l'exposició eARTh Obervation, impulsada per l'ICGC, es mostren diferents àmbits d'ús de l'observació de la Terra. Els fenòmens en els entorns urbans, com l'illa de calor o el comportament tèrmic de la ciutat queden representats en aquesta mostra. L'agricultura i el medi forestal pren també el seu paper, el vigor de la vegetació en molt alta resolució, els incendis forestals o la caracterització de sòls en alta muntanya en són un bon exemple. L'ICGC ha treballat també en l'àmbit de la geologia i la geomorfologia, els treballs de suport al programa nacional d'investigació a l'Antàrtica es mostren en dues de les imatges de la mostra. Les imatges de satèl·lit processades ens ofereixen una visió de grans cobertures, tant per a la producció cartogràfica com per a l'anàlisi de moviments del terreny.

L'exposició, que estarà oberta els mesos de juny a agost de 2014, s'ha instal·lat al nou edifici Z de la UAB. Aquesta mostra forma part del programa d'activitats en motiu de la seva inauguració.