• Imprimeix

L'ICGC amb Joan Veny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2015

Amb motiu de la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2015, atorgat per Òmnium Cultural a Joan Veny i Clar, l'ICGC vol afegir-se als reconeixements

19/2/15 16.58

Amb motiu de la concessió del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2015, atorgat per Òmnium Cultural a Joan Veny i Clar, l'ICGC vol afegir-se als reconeixements a l'eminent filòleg mallorquí agraint les seves aportacions, especialment en els camps de la dialectologia i de la geolingüística, terrenys on el seu mestratge ha estat de gran ajuda en el tractament de la informació toponímica que nodreix la cartografia oficial. L'Institut que, en compliment de la seva comesa institucional, publica i difon la cartografia de referència del país, ha vetllat -i ho continua fent- perquè, en totes les seves escales, la preservació de les formes toponímiques pròpies i les seves variants dialectals hi siguin reflectides.

Entre les moltes publicacions del doctor Veny en aquest àmbit, en destaquem l'aportació que ha significat l'Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), codirigit amb Lídia Pons, per la riquesa de formes locals i per la presentació cartogràfica de les particularitats lingüístiques, fet que permet una anàlisi geogràfica de les variants dialectals de la llengua. Amb el desig de poder disposar de l'obra completa, encoratgem l'equip redactor a la publicació dels volums restants de l'ALDC.

Coincidint amb la concessió a Joan Veny del premi, l'ICGC ha publicat a la Revista Catalana de Geografia un article en homenatge sobre formes i variants dialectals en toponímia catalana. Hi podeu accedir a través del següent enllaç.

Fotografia: https://www.omnium.cat/

Jaume Miranda i Canals
Director