• Imprimeix

L'ICGC acull la presentació d'una aplicació per localitzar espècies invasores

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha acollit avui la presentació de la nova aplicació de mòbil IASTracker, que permetrà la localització d'espècies invasores de flora i fauna gràcies a la col·laboració ciutadana i la seva consulta mitjançant un geoportal d'accés universal.

28/1/16 19.14

Aquest projecte l'impulsa el grup IC5Team, format per cinc investigadors sortits del programa de postgrau de l'ICGC, i ha resultat guanyador en el concurs MyGEOSS d'aplicacions innovadores en dominis ambientals organitzat per la Comissió Europea. L'objectiu d'aquest concurs és desenvolupar sistemes d'observació de la terra basats en aplicacions gratuïtes d'Internet per informar als ciutadans sobre els canvis que es produeixen en el seu entorn.

Les regions pilot de l'IASTracker són Bèlgica i Catalunya, malgrat que es podran trobar identificacions d'espècies invasores de tot el món. En el cas català, es poden introduir a l'aplicació avistaments d'espècies invasores localitzades en qualsevol punt del territori, tot i que l'aplicació fa especial èmfasi en el delta de l'Ebre i el massís del Montseny.

Els ciutadans interessats en col·laborar en el projecte es podran descarregar l'aplicació de manera gratuïta, tant per a Android com per a iOS, i només hauran d'introduir les dades de les seves observacions, tant notes com fotografies. La base cartogràfica de l'IASTracker sobre el territori català és la pròpia de l'ICGC i s'ofereix en diferents escales de visualització, cosa que permet obtenir les millors referències geogràfiques. L'aplicació es pot trobar en català, castellà, anglès i francès.

Totes les dades que es recullin mitjançant l'aplicació s'abocaran en un geoportal d'accés lliure i seran validades. Aquest geoportal permet consultar quantes espècies invasores s'han localitzat arreu del món i baixar al nivell de detall de l'entorn exacte de cadascuna. El cercador del geoportal permet fer una recerca per taxons (grups d'espècies), fauna o flora o per data d'observació.

La col·laboració de l'ICGC amb aquest projecte, que quedarà hostatjat als seus servidors, respon a la voluntat de l'Institut d'ajudar al desenvolupament d'aplicacions gratuïtes relacionades amb la geoinformació.

Les espècies invasores a Catalunya

Una de les principals raons de la pèrdua de la biodiversitat en el món és la invasió d'animals i de planes en zones de fora de la seva distribució natural, que acaba afectant el desenvolupament dels ecosistemes ocupats. Les espècies exòtiques són totes aquelles foranes que els humans han introduït, de manera voluntària o involuntària, des de les seves àrees d'origen en un territori determinat. Quan algunes d'aquestes espècies tenen possibilitats d'expandir-se notablement pels nous territoris en un període relativament curt, produint un impacte considerable en el medi, es considereninvasores.

Entre els efectes que aquestes espècies foranes poden causar en el nou medi hi ha el desplaçament d'espècies nadiues o canvis en el funcionament dels ecosistemes. També poden arribar a comportar fortes repercussions en l'economia, provocant pèrdues en sectors com l'agricultura o la pesca per disminucions en les collites o obstruccions en infraestructures de canalització, per exemple. És per aquest motiu que conèixer la dispersió i localització d'espècies invasores resulta fonamental per tal d'impulsar accions de control.

Catalunya no és aliena a aquesta realitat, atès que hi ha constància de la presència de 1.132 espècies exòtiques, tant de fauna com de flora, de les quals 49 es consideren invasores.

Entre les espècies de fauna exòtica hi ha algunes tan emblemàtiques com la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), la tortuga de Florida (Trachemys scripta), el musclo zebra (Dreissena polymorpha), el morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugmeus) o la gambúsia (Gambusia holbrooki). Pel que fa a la flora, es consideren espècies exòtiques l'ungla de gat (Carprobrotus sp), l'ailant (Ailanthus altíssima) o l'herba de la Pampa (Cortadèria selloana), entre d'altres.