• Imprimeix

L'ICGC acull el seminari "Planificació del risc d'incendis forestals i altres riscos naturals" en el marc del projecte FIREfficient

El passat 25 de febrer l'ICGC va acollir el seminari de treball sobre el risc d'incendis i altres riscos naturals, que s'emmarca dins de les activitats del projecte europeu FIREfficient

21/4/15 8.14

L'acte, organitzat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya amb la col·laboració de l'ICGC, es va iniciar amb la benvinguda del subdirector general de Geodèsia i Cartografia de l'ICGC, Julià Talaya, i amb la introducció del coordinador del projecte FIREfficient i organitzador del seminari, Eduard Plana.

La jornada es va celebrar a la sala d'actes de l'ICGC i hi va participar més de 30 especialistes en riscos naturals, planificació territorial, planificació forestal i gestió d'emergències, entre els quals es va comptar amb dues especialistes de la Unitat de Prevenció de Riscos Geològics de l'ICGC.

Les entitats convidades a participar, a més de l'ICGC, van ser l'Agència Catalana de l'Aigua, el Centre de la Propietat Forestal, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, la Direcció General de Protecció Civil, la Fundació Pau Costa, l'Institut Català del Sòl, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC), el Màster d'Arquitectura del Paisatge (UPC), l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, la Diputació de Barcelona, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals i el Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals del Cos de Bombers.

Aquest esdeveniment va posar de relleu la importància de crear espais de trobada i discussió entre els actors relacionats amb la gestió dels riscos naturals i els agents del planejament i regulació de les activitats i usos al territori. A més va fer visible la importància de la interdisciplinarietat per abordar de manera efectiva els reptes actuals de la gestió dels riscos naturals, on conflueixen aspectes socials, polítics, econòmics i ambientals entrelligats.

Finalment, ressaltar que la informació de base sobre l'anàlisi del risc, com ara la cartografia del perill i de la vulnerabilitat, és bàsica per a la gestió del risc en el planejament urbanístic i l'ordenació del territori.

Jaume Miranda i Canals
Director