• Imprimeix

Finalització del projecte iCOAST

31/3/16 18.14

El projecte iCOAST (integrated Coastal Alert System) ha desenvolupat un prototip de sistema d'alerta costaner capaç de predir temporals lligats a onatges extrems i nivells del mar alts i els seus efectes sobre la costa. El sistema està pensat per ser utilitzat en les costes d'Europa i en especial les platges urbanes i/o trams de costa amb infraestructures.

iCOAST ha estat dissenyat com una eina per ajudar en la presa de decisions per disminuir el risc costaner. iCOAST ha estat validat per la costa catalana, un ambient micromareal dominat per l'onatge, en el qual les variacions del nivell mig del mar induïdes per les condicions meteorològiques són un factor clau desencadenant del dany.

La metodologia desenvolupada permet la identificació de platges o zones crítiques segons uns indicadors representatius. Aquest indicadors es determinen a partir de considerar diversos paràmetres per cada temporal que permetem caracteritzar la totalitat de l'episodi extrem i no només el valor més alt o puntual.

El marc desenvolupat pel projecte pot ser implementat en altres regions europees costaneres per ajudar en el procés de presa de decisions de la gestió dels riscos costaners.

Aquest projecte, cofinançat pel Directorate General Humanitarian Aid and Civil Protection de la Comissió Europea, ha estat liderat pel Centre lnternacional d'Investigació dels Recursos Costaners de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIIRC) i en ell, a més de l' l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), han participat: la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya (CECAT, INT), el Coastal and Marine Research Centre del University College Cork (CMRC), la associació Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action (ITHACA), el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Soluciones Ingenieria Maritima Operacional (SIMO).

Per saber més del projecte: Pàgina web iCOAST