• Imprimeix

Finalització de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000

L'ICGC ha finalitzat la publicació dels 77 fulls de la v2 de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000, mapa que proveeix una nova eina per al coneixement i la gestió territorials

11/11/15 20.19

El mapa parteix de la base topogràfica a la mateixa escala, si bé la seva informació ha estat actualitzada i dissenyada per a la seva publicació en paper. El contingut topogràfic es complementa amb informació temàtica de tipologia turística, dissenyada per a contribuir a la divulgació dels equipaments i del patrimoni natural i cultural de cada indret.

La sèrie, iniciada el 2008, s'ha desplegat en els darrers quatre anys i des de 2013 compta amb l'actualització i la reedició d'alguns fulls, amb terceres i quartes edicions. La versió impresa és definida en tres col·leccions en funció de l'àrea geogràfica de cada full: capitals comarcals, espais naturals protegits i unitats geogràfiques.

Respecte a la primera versió, de la qual se'n publicaren sis fulls, aquesta segona versió modifica el tall i aporta innovacions en aspectes de disseny, contingut i mètode. Del contingut, cal remarcar la jerarquització de la xarxa de camins segons la seva caracterització morfològica i la incorporació d'informació sobre itineraris de senderisme i bicicleta, i la localització de punts d'interès remarcats per mitjà de pictogrames.

Per a aquests continguts temàtics s'ha buscat sinergies amb tots els espais naturals protegits i consells comarcals, comptant també amb aportacions d'ajuntaments, que han vist el mapa com una oportunitat per a difondre les seves particularitats. Aquest mètode de treball col·laboratiu facilita la fluïdesa en l'actualització de la informació i la seva difusió, ja que manté una comunicació continuada amb els agents més propers al territori, tal com s'està fent per a les noves edicions.

Jaume Miranda i Canals
Director