• Imprimeix

Exercici d'inspecció per trobar indicis d'una prova nuclear

La Comissió Preparatòria de l'Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears és una organització de les Nacions Unides amb seu a Viena. L'ICGC ha contribuït en l'exercici aportant un membre a l'equip de 10 avaluadors externs de tot el Món

2/3/15 8.23

La Comissió Preparatòria de l'Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CTBTO) és una organització internacional del sistema de les Nacions Unides amb seu a Viena (http://www.ctbto.org/). El Tractat, obert per a la seva signatura el 24 de setembre de 1996, prohibeix completament la realització de proves nuclears i entrarà en vigor després de la seva signatura i ratificació per part dels 44 estats que tenien tecnologia nuclear en aquell moment. Actualment l'han signat 183 estats i l'han ratificat 163, entre els quals es troba l'estat espanyol. L'organització té la tasca de posar en funcionament un règim de verificació global per monitoritzar el compliment del Tractat que consisteix, entre d'altres, d'un sistema internacional de vigilància, un centre internacional de dades o la possibilitat de sol·licitar una inspecció sobre el terreny (On Site Inspections - OSI).

El 2010, el CTBTO va iniciar la preparació d'un exercici integral per avaluar la capacitat operativa d'una OSI en cas d'ésser requerida per a clarificar si un estat ha dut a terme una prova nuclear, violant l'article primer del Tractat. Aquest exercici va rebre el nom d'IFE14 (Integrated Field Exercise), es va dur a terme el 2014 i va tenir lloc a Àustria i a Jordània.

Nota: La participació en un exercici de les característiques d'OSI comporta l'acceptació de la política i dels procediments de confidencialitat que afecten totes les fases de l'exercici i no es poden revelar aspectes relacionats amb la seva conducció més enllà del material considerat com a públic per la CTBTO (http://www.ctbto.org).

L'ICGC ha contribuït en l'exercici aportant un membre a l'equip dels 10 avaluadors externs de tot el Món que, com a experts en la matèria, han participat en l'exercici avaluant la capacitat operativa de les diferents disciplines d'una OSI, les quals inclouen: logística, TIC, seguretat i salut, observació visual, detecció d'isòtops radioactius, mesures multiespectrals i d'infraroig, sismologia i geofísica aplicada. Els resultats de l'avaluació es proporcionaran a l'organització per tal de contribuir a les fites importants de la Comissió en les tasques de promoure el Tractat dins del marc internacional de la no proliferació i desarmament.

Jaume Miranda i Canals
Director