• Imprimeix

Escanejada una mostra del fons Pòlux

Escanejada una mostra del fons cartogràfic de l'empresa gironina Pòlux, pionera en la realització d'ortofotomapes.

12/5/16 10.00

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha completat l'escaneig de 336 ortofotomapes amb toponímia de les comarques gironines —265 a escala 1:5.000 i 71, a escala 1:10.000—, una part del llegat de l'empresa Pòlux, pionera en l'ús d'aquesta tècnica als anys 1970.

Pòlux va ser una empresa privada que va començar a editar un producte cartogràfic inèdit en aquella època: dues sèries cartogràfiques de Girona en ortofotomapes. Tot i que actualment la cartografia d'imatge és molt utilitzada per la popularització de productes com Google Earth, fa uns anys només s'utilitzava en sectors professionals específics.

Els ortofotomapes són fotografies aèries rectificades, per la qual cosa adquireixen les característiques d'un mapa, en una tècnica que permet reduir el seu temps de confecció. Les imatges de l'empresa Pòlux estaven impreses en paper fotogràfic.

 

Aquest producte es va complementar amb una acurada toponímia de les comarques gironines, recollida a partir de fons bibliogràfics i mitjançant treball de camp, feina per la qual Pòlux va comptar amb un bon nombre de col·laboradors i amb l'ajut del llavors Col·legi Universitari de Girona, l'embrió de la Universitat de Girona. Aquest treball es va publicar el 1982 en forma de llibre amb el títol Toponímia del Gironès.

Cal recordar que un dels propietaris de Pòlux va ser el cartògraf, aparellador, polític i activista cultural Ricard Masó, impulsor també del Premi Prudenci Bertrana.

Tot Catalunya, 10 anys després 

Gràcies a contribucions com la de Pòlux, bona part de les comarques gironines comptava amb dues sèries d'ortofotomapes a la dècada dels 1970, quan la resta del territori va haver d'esperar encara 10 anys. Cap al 1980, el llavors Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va dur a terme la sèrie de Catalunya a escala 1:5.000, que l'ICGC continua actualitzant avui en dia en format digital.

L'any 1999, l'ICC va adquirir un fons de Pòlux format per fotografies aèries, clixés d'ortofotomapes i ortofotografies amb toponímia. Són aquestes últimes les que han estat digitalitzades i penjades al web de la Cartoteca Digital, de manera que poden ser descarregades en alta resolució i de manera gratuïta pels usuaris.