• Imprimeix

El fons documental d'Albert Serratosa a l'ICGC

Tota la documentació del fons Serratosa ha estat arxivada i els inventaris es poden consultar al web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

7/10/15 20.42

El passat 21 de setembre va morir Albert Serratosa i Palet, enginyer de camins i figura destacada en la gestió del territori a Catalunya en la segona meitat del segle XX. Inicià la seva carrera professional l'any 1957 a l'Ajuntament de Barcelona i des de llavors va desenvolupar una tasca rellevant en temes de planificació territorial a les administracions catalanes, va exercir el seu mestratge a la Universitat i darrerament va fer una contribució decisiva en la difusió de l'obra d'Ildefons Cerdà.

El 18 de febrer de l'any 2010, Albert Serratosa cedí part del seu fons documental personal a l'aleshores Institut Cartogràfic de Catalunya. Tota aquesta documentació, que ocupa gairebé 100 metres lineals, tracta diversos aspectes de la seva vida professional com ara el seu pas per l'Ajuntament de Barcelona (1957-1967); el Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (1962-1965); el Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona (1970-1975); la Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona (1967-1975) i la posterior Comissió mixta d'Estadística i Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya; la seva tasca al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i també el seu pas per la Comunitat de Treball dels Pirineus, la Conferència Regions Perifèriques Marítimes, l'Institut de la Mediterrània, l'Institut Català del Transport, l'Euroregió, el Túnel del Tibidabo o la Fundació Catalana per a la Recerca, entre d'altres.

Tota la documentació del fons Serratosa ha estat arxivada i els inventaris es poden consultar al web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Forma part de la col·lecció d'arxius relacionats amb el territori que es conserven a la Cartoteca de Catalunya de l'ICGC, la consulta dels quals s'ha de fer presencialment a la seu de Montjuïc.

El seu esperit sempre innovador va ésser exemple per a molts. Descansi en pau.

Jaume Miranda i Canals
Director