• Imprimeix

El Ministeri de Defensa ens cedeix els fulls de Catalunya del primer vol fotogramètric d'Espanya

El Ministeri de Defensa ha cedit a l'ICC els 3.600 fotogrames corresponents a Catalunya del primer vol fotogramètric d'Espanya (sèrie A), que va ser realitzat per la Força Aèria nord-americana els anys 1945-1946.

10/2/11 8.00

El Ministeri de Defensa ha cedit a l'ICC els 3.600 fotogrames corresponents a Catalunya del primer vol fotogramètric d'Espanya (sèrie A), que va ser realitzat per la Força Aèria nord-americana els anys 1945-1946. Es tracta, doncs, de les imatges aèries verticals més antigues que hi ha del territori peninsular i, per aquest motiu, tenen un gran valor documental.

La cessió va tenir lloc a la seu de l'ICC, el 3 de febrer, on la ministra de Defensa, Carme Chacón, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van subscriure un protocol que permetrà als organismes adscrits (CECAF i ICC) compartir els fotogrames digitalitzats corresponents a Catalunya i les dades tècniques disponibles del vol fotogramètric complet d'Espanya obtinguts amb aquest vol americà

Aquesta cessió fa possible la reconstrucció completa de la geografia de Catalunya des de 1945 (amb el vol americà) fins els nostre dies (amb les imatges aèries captades pels avions de l'ICC).

Amb aquests arxius, l'ICC elaborarà un ortofotomapa digital de Catalunya i posteriorment lliurarà una còpia al CECAF. Així, Catalunya passa a ser la primera comunitat autònoma en fer aquesta reconstrucció geogràfica.

A més, a partir del protocol signat, el Ministeri de Defensa tindrà accés als treballs que porti a terme l'ICC amb aquest vol de la sèrie A i a les ortofotografies realitzades amb altres vols de Catalunya.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van subscriure un protocol que permetrà als organismes adscrits (CECAF i ICC) compartir els fotogrames digitalitzats corresponents a Catalunya i les dades tècniques disponibles del vol fotogramètric complet d'Espanya obtinguts amb aquest vol americà