• Imprimeix

El Govern ha aprovat els estatuts de l'ICGC

El Govern aprova els estatuts de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, creat el febrer de 2014 de la fusió de l'Institut Cartogràfic, de l'Institut Geològic i de l'empresa pública GEOCAT

27/4/15 8.12

La nova institució té competències sobre la geodèsia, la cartografia, la infraestructura de dades espacials, i sobre actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació del sòl i del subsòl. D'entre els seus objectius, calen mencionar: la generació i el manteniment de geoinformació de base fiable, tècnicament avançada, oficial i actualitzada; posar les dades, la informació i el coneixement a disposició de l'Administració i de la ciutadania, i integrar la recerca i el desenvolupament en els processos productius.

Amb l'aprovació dels estatuts queden regulades: la naturalesa i l'adscripció del nou ens, les seves funcions i la ubicació de la seva seu. També s'aprova el Consell Rector, que regula les actuacions de l'ICGC, i la Direcció, que vetlla perquè la producció i la generació de coneixement del territori que es fa a l'Institut continuï essent un referent en el món que ens envolta.

Cal esmentar l'aprovació del Primer Contracte Programa (2014-2017), entre el Govern i l'ICGC, document que recull la planificació de les seves activitats, la previsió de resultats i els mecanismes de control i d'avaluació de la seva productivitat.

Jaume Miranda i Canals
Director