• Imprimeix

Distribució de dades de la constel·lació GALILEO des de la xarxa CatNet

L'actualització de les constel·lacions GPS i GLONASS i el desplegament de les noves constel·lacions GALILEO, BEIDOU, IRNSS i QZSS ha portat l'ICGC a implementar canvis en la seva xarxa CatNet i així posar els nous senyals a disposició dels usuaris

31/7/15 21.01

Concretament l'Institut ha actualitzat les estacions EBRE i PLAN de la xarxa CatNet (situa­des a l'Ebre i a les Planes, respectivament) amb la renovació de receptors i d'antenes geodèsiques amb capacitat de seguir les constel·lacions GNSS disponibles i visibles des del nostre territori.

Per simplificar la distribució de la informació als usuaris, aquest juliol s'ha iniciat la difusió de les observacions en base al format RINEX 3.02 que ha estat optimitzat respecte la versió 2.11 per incorporar tots els nous observables i facilitar-ne la seva interpretació.

Actualment per a les estacions EBRE i PLAN es poden descarregar els fitxers RINEX 3.02 amb els observables de GPS, GLONASS i GALILEO, però també els fitxers RINEX 2.11 amb els observables GPS i GLONASS, com s'ha fet fins a l'actualitat. Tots els fitxers es troben disponibles al FTP de Geofons:

  • RINEX 3.02 (d'EBRE i PLAN) - GPS, GLONASS i GALILEO
  • RINEX 2.11 (de les 16 estacions CatNet) - GPS i GLONASS

Per a la nova versió del format RINEX (la v3.02) a més d'actualitzar el format, es proposa una nova nomenclatura més descriptiva, flexible i extensible que la nomenclatura de la versió 2.11, que ja ha estat implementada i que s'empra per a la seva distribució.

Jaume Miranda i Canals
Director