• Imprimeix

CatNet: Actualització de CASS i SORI

Amb l'objectiu de finalitzar l'estandardització dels noms de les estacions de la xarxa CatNet, SORI i CASS han estat registrades en el sistema de "DOMES numbers" que manté l'IERS

30/4/15 8.10

Aquest registre és accessible a http://itrf.ensg.ign.fr/domes_desc.php i garanteix que l'identificador de les estacions sigui únic.

Per tal de poder ser registrats, els noms de les estacions SORI i CASS han hagut de ser actualitzats a SORG i CASE, respectivament. Aquest canvi de nom serà efectiu a partir del 4 de maig de 2015. Cal tenir en compte que les estacions continuen sent idènticament les mateixes en totes les seves característiques, excepte en el nom.

Per facilitar la traçabilitat i ús de les dades, qualsevol referència a les estacions SORI i CASS serà eliminada, a partir de l'1 de juny de 2015, de totes les webs i servidors FTP de l'ICGC, sent substituïdes per SORG i CASE. Això inclou tota la informació que es generi a partir d'aquest moment i també la informació històrica.

Entre el 4 de maig i l'1 de juny, les dades publicades en base als nous noms coexistirà amb els noms antics, de forma que els usuaris podran adaptar els seus procediments a la nova nomenclatura.