• Imprimeix

Actualització de la Xarxa CatNet

L'ICGC ha dut a terme un nou càlcul i ajust de les coordenades oficials de la Xarxa CatNet. Els canvis de coordenades es justifiquen per la tectònica de plaques i pel canvi d'instrumental, i garanteixen la precisió i estabilitat en el temps

29/2/16 16.45

El resultat del nou càlcul s'ha publicat com a 'CatNet20151' i, a partir d'aquest moment, seran les coordenades oficials de la xarxa (es poden consultar a ftp://geofons.icc.cat/coordenades/CATNET/ETRS89/).

Les coordenades 'CatNet20151' són el resultat de l'ajust acumulat dels càlculs setmanals de la xarxa CatNet, que han emprat les observacions GNSS diàries de tota la xarxa des del 2007 fins a l'actualitat.

Des de l'ICGC s'ha comprovat, també amb mesures de camp, que la coherència entre l'ajust previ, l'actual i la Xarxa Utilitària queda dins els llindars de precisió de cadascun dels marcs i, per tant, és transparent pels usuaris.

Per al cas específic de l'estació BEUD, s'ha modificat el punt de referència de la cota, per tal que sigui el mateix a totes les estacions de la xarxa CatNet. Amb l'objectiu que aquest canvi sigui transparent per als usuaris, s'ha actualitzat l'altura de l'adaptador en els fitxers RINEX i la cota de l'estació BEUD oportunament. Avui, 29 de febrer de 2016, s'actualitzaran els fitxers RINEX de BEUD a Geofons i a la botiga RINEX.