• Imprimeix

"49 edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS)"

Dilluns, 16 de febrer, membres de l'Àrea de Geologia i Recursos de l'ICGC van impartir dues sessions formatives sobre cartografia hidrogeològica en el postgrau 49 edició del CIHS

19/2/15 17.00

Dilluns, 16 de febrer, membres de l'Àrea de Geologia i Recursos de l'ICGC van impartir dues sessions formatives sobre cartografia hidrogeològica en el postgrau "49 edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS)", al Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'objectiu principal d'aquest postgrau és la formació i la capacitació d'especialistes en matèria d'hidrologia subterrània, mitjançant l'ensenyament de les bases teòriques i pràctiques que permeten l'estudi i anàlisi del funcionament dels sistemes hídrics subterranis.

En la primera sessió, els tècnics de l'Institut van presentar els vessants teòrics i pràctics de la cartografia hidrogeològica, des dels continguts, els processos d'elaboració i els usos potencials, fins a l'estat de l'art en tecnologies per a la representació i difusió de la informació.

En la segona sessió es va presentar el projecte Geotreball V - Mapa hidrogeològic de Catalunya 1:25 000, com a exemple de producte i servei derivat de l'elaboració de la cartografia geotemàtica que es desenvolupa des de l'ICGC.

Jaume Miranda i Canals
Director