• Imprimeix

20 anys d'enregistraments acceleromètrics de terratrèmols a l'ICGC

Des de 1996 la xarxa d'accelerògrafs de l'IGC (ara ICGC) enregistra les acceleracions del sòl causades per terratrèmols percebuts per la població, aportant dades de gran interès per a l'enginyeria sísmica i per al disseny d'estructures sismoresistents

16/11/15 20.03

Actualment, la xarxa acceleromètrica de l'Institut consta de 23 estacions. L'elecció dels emplaçaments es fa tenint en consideració els criteris següents: 1) distribució de les zones sísmicament més actives de Catalunya que han estat afectades per terratrèmols importants en el passat, 2) distribució de les zones d'activitat sísmica moderada, però densament poblades i/o amb indústries perilloses i 3) situació sobre emplaçaments de diferents tipus de materials, sòl i roca, per a l'anàlisi d'efectes d'amplificació del moviment del sòl.

El programari POSIDÓ/NEPTÚ, desenvolupat per l'Institut, ha millorat les tasques de processament dels accelerogrames.

Les dades de la xarxa són públiques: es poden llistar tots els enregistraments processats amb la distància epicentral i els valors de l'acceleració màxima del sòl (PGA) a cada estació i es poden descarregar els accelerogrames i els espectres de resposta de les acceleracions.

Amb la incorporació de les dades del sisme del passat 29 d'octubre al Golf de Roses de magnitud 4.3, àmpliament percebut, es troben disponibles a Internet les dades de 236 terratrèmols amb 896 enregistraments i 2 938 gràfics corresponents al període febrer 1996-octubre 2015.

Jaume Miranda i Canals
Director