ortoXpres | icgc

ortoXpres

ortoXpres permet consultar ortofotos provisionals, generades mitjançant l'ortorectificació ràpida de fotogrames i visualització en 3D (anàglifs)

Imatge
Fragment de territori representat amb ortofoto convencional i amb ortoXpres.

Els vols fotogramètrics es realitzen per obtenir informació del territori amb diferents finalitats, però aquesta informació no s'obté directament de les dades capturades, sinó d'un producte derivat, habitualment cartogràfic. Doncs bé, la creació d'aquest producte derivat implica el procés i edició de les dades originals per tal d'assolir certa qualitat i precisió, fet que alhora suposa un decalatge de temps important entre la captura i la disponibilitat de la informació.

En el cas de les ortofotos, tot i haver-se reduït el seu temps de producció, encara presenten decalatges de mesos, i per alguns dels seus usos es prioritza la immediatesa abans que la qualitat, sent necessari visualitzar les dades de forma similar al producte final però l'abans possible.

Fins i tot en alguns treballs, pel seu context, no s'arriba a generar mai una ortofoto de qualitat, sent suficient una solució intermitja.

 

Alternatives

Per cobrir la immediatesa necessària en alguns àmbits, o per a tasques de comparació, seria possible consultar un a un els fotogrames originals, però la seva comprensió i mesura és complexa si no es mostren en un context geogràfic més ampli.

El servei ortoXpres de l'ICGC permet navegar sobre una ortofoto contínua i georeferenciada (llavors es pot combinar amb altra cartografia), pocs dies després d'haver volat o a partir de fotogrames històrics solts, i tot i que aquesta ortofoto no té la qualitat i precisió d'una editada, la seva immediatesa i continuïtat cobreixen les mancances actuals en certs treballs.

 

Descripció de la solució

ortoXpres es basa en un servidor que, en resposta a una petició WMS, processa els fotogrames originals i retorna una imatge, simulant la navegació sobre una ortofoto. És a dir, l'ortofoto no existeix prèviament, sinó que es crea on the fly.

Per aconseguir aquest efecte es podria utilitzar qualsevol visualitzador web o aplicació, fets a mida o compatibles amb el protocol WMS. A més, en tractar-se d'informació georeferenciada, és possible combinar-la amb altra cartografia (cadastre, ortofotos anteriors...) i realitzar-hi comparacions i anàlisis, especialment interessants quan es disposa de fotos de diferents dates.

En tot aquest procés, executat en temps real, a banda de l'MDT necessari per a la rectificació, es poden utilitzar fotogrames aerotriangulats, però això implicaria un retard en la seva publicació. En qualsevol cas, l'ICGC ofereix un ampli catàleg de fotogrames, però també és possible la càrrega d'altres pertanyents a tercers (amb els permisos que s'escaiguin).

Aquest servei permet la creació de diverses capes, organitzades per data o finalitat (canvis en zones urbanes, pedreres, abocadors...), on només hi consta la informació que es necessita, simplificant la seva utilització.

En treballar directament amb els fotogrames originals, ortoXpres permet també la visualització estereoscòpica mitjançant anàglifs, així com una composició amb infraroig allà on sigui disponible.

La visualització estereoscòpica, a la seva vegada, possibilita la promoció del client mitjançant la personalització de les ulleres d'anàglifs corresponents, si fos aquest un objectiu.

L'única limitació a tenir en compte en aquesta solució és que no es poden evitar efectes com la duplicació de ponts i els reflexos. En ortofotos de qualitat, aquests artefactes s'editen manualment.

 

Articles

 

Projectes realitzats

 

Aplicacions relacionades

  • Realització de vols fotogramètrics.
  • Generació d’ortofotos.