• Imprimeix

Wi-GIM Life

Xarxa de sensors sense fils per al monitoratge de la inestabilitat del terreny aplicada a la subsidència i les esllavissades

L'ICGC participa en el projecte Life Xarxa de sensors sense fils per al monitoratge de la inestabilitat del terreny (Wi-GIM), finançat pel programa Life de la UE per al desenvolupament d’un sistema de monitoratge de moviments del terreny basats en ones de ràdio. L’ICGC és responsable de la implantació i validació del sistema al barri de l’Estació de Sallent per a l’estudi del fenomen de subsidència.

El projecte Wi-GIM té com a objectiu desenvolupar un sistema precís, flexible i de baix cost per al monitoratge de la deformació del terreny i, concretament, mesurar el moviment produït a la superfície mitjançant l'adquisició de la posició (x, y, z) de cada un dels diferents sensors del sistema organitzats en una xarxa. Aquest sistema permet la mesura de la deformació tridimensional del terreny.


27.01.2017. Jornada sobre monitoratge del terreny com a eina de gestió del risc i presentació del Projecte Europeu Wi-GIM, a l'ICGC Barcelona [Programa i presentacions]