• Imprimeix

VOLTA

Innovació en dades geoespacials i 3D

Les geodades són conjunts de dades amb característiques espacials, temporals i temàtiques que permeten descriure fenòmens i processos en el temps i l'espai. Les geodades o dades geoespacials actualment són recollides i produïdes amb diversos sensors i tècniques que proporcionen imatges, núvols de punts 3D, mapes temàtics, etc. Les geodades s'utilitzen en moltes Geociències i per a diverses aplicacions com la planificació urbana, la gestió territorial, l'avaluació de riscos, monitoratge ambiental, modelatge de ciutats 3D, avaluació d'energies renovables, etc.

El progrés en la provisió d'informació geoespacial 3D, de forma eficient i eficaç és, doncs, la clau per a una millor explotació, més completa i ràpida, de les geodades, en benefici de les persones i la societat, com a eines de suport a la decisió davant els reptes territorials. Finalment, estan sorgint noves professions a la indústria geoespacial que requereixen la capacitació per desenvolupar noves aplicacions de tecnologies geoespacials.

Classificació de cobertes amb imatges multi i hiperespectrals

Treballs desenvolupats en el marc del projecte VOLTA en l’optimització de la rectificació d’imatges obliqües i anàlisi sota mètodes d’intel.ligència artificial, en la classificació de cobertes amb imatges multi i hiperespectrals.


Consorci

Consorci VOLTA

 

The project is composed of 13 intersectoral partners coordinated by FBK Trento (Italy):

 

VOLTA a un cop d’ull

 • Títol: “innoVation in geOspatiaL and 3D daTA. VOLTA”.
 • Pressupost total: 1.021.500€.
 • Finançament: 1.021.500€(100%).
 • Pressupost ICGC: 67.500€.
 • Finançament ICGC: 67.500€ (100%).
 • Data d’inici: juny 2017.
 • Data prevista de finalització: maig 2021 (48 mesos). Pròrroga fins al novembre 2022.
 • Consorci: 13 socis europeus.
 • Coordinació: Fondazione Bruno Kessler (FBK) – 3D Optical Metrology unit (Itàlia).
 • Web: https://volta.fbk.eu.
 • Programa: Finançat pel programa de la UE Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie).
 • Referència: H2020-MSCA-RISE-734687.

  

Resultats previstos

El projecte pretén desenvolupar solucions innovadores per:

 • Generació automàtica d’informació mètrica d'imatges.
 • Fusió de dades heterogènies procedents de sensors diferents.
 • Segmentació de  dades geoespacials 2D i 3D.
 • Processat de grans conjunts de dades geoespacials al núvol.

 

Activitats previstes

El projecte VOLTA, a través d’estades, activitats de formació i creació de xarxes, facilitarà l'intercanvi de coneixements i avanços professionals en el camp de la geoinformació.

El projecte compartirà i explotarà els coneixements complementaris dels socis per produir i transferir noves habilitats i solucions innovadores per a les agències de mapping i empreses geoespacials.

 

Finançat per

UE Horizon 2020

Aquest projecte ha estat finançat pel  programa de la UE Horizon 2020, EU.1.3. - EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions (Call: H2020-MSCA-RISE-2016 Research and Innovation Staff Exchange).