• Imprimeix

PYRMOVE

Prevenir i gestionar el risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu

PYRMOVE és un projecte europeu, cofinançat pel programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 (https://www.poctefa.eu/), que se centra en la prevenció i gestió del risc per esllavissades que causen la major part de danys al Pirineu, mitjançant el desenvolupament de metodologies innovadores i transformadores.

L’estudi de les condicions dels fenòmens anomenats MORLEs (Multiple Occurrence Regional Landslides Events) serà un pas clau per millorar la capacitat de resposta dels actors del territori als riscos i a la gestió d’aquestes catàstrofes.


Danys materials i afectacions a infrastructures
PYRMOVE a un cop d’ull

 • Títol: Prevención y gestión transfronteriza del riesgo asociado a deslizamientos de tierra (PyrMove)
 • Financiació: 1.042.144,82 €
 • Contribució FEDER: 673.0493,53 € (65% del cost)
 • Data d’inici: 01/11/2019
 • Data d’acabament: 01/06/2022
 • Consorci: 5 patrocinadors de 3 països
  Espanya-Catalunya: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya
  França: Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement; Bureau de Recherches Géologiques et Minières
  Andorra: Institut d'Estudis Andorrans
 • Coordinació: Universitat Politècnica de Catalunya
 • Pàgina webhttp://www.pyrmove.eu/ca
 • Programa: Projecte finançat per la UE (Interreg V-A España-Francia-Andorra, POCTEFA 2014-2020)

Resultats previstos

 • Reduir l’exposició de les persones de les àrees de grans lliscaments als risc associat a ells.
 • Instal·lació de sistemes de vigilància i alerta per grans lliscaments actius.
 • Crear un simulador de MORLEs per poder simular escenaris i ajudar a les autoritats de Protecció Civil.

Accions tècniques del projecte

Acció 1 – Gestió del projecte

Seguiment acurat del projecte mitjançant informes interns d’execució i guies de gestió administrativa i financera. Un comitè directiu avaluarà el avenços i la gestió del projecte.

Acció 2 – Activitats de comunicació

Sensibilitzar a les autoritats i població de risc amb la difusió de les activitats i resultats del projecte mitjançant el diferents medis de comunicació regionals i tallers específics. S’organitzaran seminaris transfronterers, reunions tècniques i publicacions en congressos per proposar mètodes de previsió i gestió del risc, així com també un curs de transferència dels resultats.

Acció 3 – Transferència de resultats al territori

Aquesta acció respon a la importància capital de la transferència dels resultats des de l’esfera tècnica cap a la no tècnica a l’hora de planificar la previsió i gestió efectiva del risc. La informació tècnica de les accions 4 i 5 es sintetitzarà per ser comprensible per part dels actors de la gestió dels riscos, de les crisis i de la població, facilitant la comprensió i acceptació del risc. Es realitzaran tallers, reunions informatives i suport a plans de gestió a nivell local i regional.

Acció 4 – Previsió i gestió de grans esllavissades que afecten a infraestructures

Aquesta acció desenvoluparà sistemes de vigilància i alerta en les zones de Canillo, Vielha i Gourette. Es faran estudis geològics i geotècnics per caracteritzar i analitzar aquestes grans esllavissades. Mitjançant sistemes de control remot es proposaran sistemes de vigilància i alerta que proporcionaran a les autoritats locals, proteccions civils i actors regionals, eines per conèixer la ocurrència imminent de grans esllavissades amb elevat potencial destructiu sobre elements antròpics.

Acció 5 – Previsió i gestió de crisis amb esllavissades múltiples durant episodis de pluja (MORLES)

Té com objectiu planificar escenaris MORLES per determinades zones del territori POCTEFA. La reducció de MORLES es basa en la predicció temporal dels esdeveniments múltiples i la simulació de possibles escenaris. Això requereix establir unes correlacions entre les característiques de les precipitacions i la generació de MORLES en àrees amb diferents contextos geològics i hidrogràfics. Es desenvoluparà una eina de simulació de crisis MORLES que seran validades a les valls de Cauteres (Hautes Pyrénées) i d’Arán. Posteriorment, aquesta eina s’aplicarà sobre altres dues zones potencials seleccionades durant el projecte.

Tasques de l’ICGC

L’Institut participarà activament en totes les accions, però especialment en l’acció 5. La realització principal serà la creació d’un simulador de crisis MORLES.

Activitats que comprèn l’acció 5:

 • Anàlisi de factors geològics i hidrològics condicionants de MORLES.
 • Estimació de llindars de pluja desencadenants dels esdeveniments múltiples.
 • Selecció d’escenaris de pluges llindars en funció de les projeccions del Canvi Climàtic (segons el projecte CLIM’PY).
 • Simulació d’escenaris MORLES.

Per cada àrea es completarà la base de dades. El resultat d’aquestes tasques seran lliurades mitjançant una guia d’usuari del simulador MORLES i amb mapes de perillositat o risc potencial per cada zona estudiada.

Seminari final de presentació de resultats i taller d’eines desenvolupades

Vídeo Presentación de resultados [2:12:09]

 

Vídeo Herramientas desarrolladas [2:21:35]