WMS Mapes i ortofotos vigents | icgc

WMS Mapes i ortofotos vigents

Servei WMS que conté tots els mapes i les ortofotos vigents de l'ICGC organitzats per capes

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

 

  • OGC suportat: WMS 1.1.1
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

 

Capes disponibles

CapaNom capaRang d'escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000mtc5mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000mtc10mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000mtc25mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000mtc50mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000mtc250mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000mtc500mTotes les escales
Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000mtc1000mTotes les escales
Ortofoto de Catalunya 1:1.000 vigent (cobertura parcial)orto10cTotes les escales
Ortofoto de Catalunya 1:2.500 vigentorto25cTotes les escales
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 vigentorto5mTotes les escales
Ortofoto de Catalunya 1:25.000 vigentorto25mTotes les escales
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500 vigentortoi25cTotes les escales
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 vigentortoi5mTotes les escales
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000 vigentortoi25mTotes les escales
Imatge satèl·lit de Catalunya 1:250.000sat250mTotes les escales

Exemple de petició

Imatge
Exemple de petició d'ortofoto vigent

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:25831&BBOX=290368.84,4543236.42,292203.28,4545070.86&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=orto25c&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE