Base topogràfica 1:5.000 en vector tiles | icgc

Base topogràfica 1:5.000 en vector tiles

Visor de consulta en l’ordinador o el mòbil de la Base topogràfica a escala 1:5.000 amb tecnologia vector tiles

Aquí us presentem, en el navegador de l'ordinador o del mòbil, el conjunt de les dades de la Base topogràfica de Catalunya a escala 1:5.000 servida en la seva globalitat i amb un alt rendiment i possibilitats d'estilització de manera ràpida a través de la xarxa en format vector tiles. Les desenes de gigabytes que ocupa, semblava fins fa poc impossible.

Primer proveu-ho! Moveu-vos pel mapa, gireu el mapa amb el botó de brúixola, cliqueu un, dos, tres cops, el botó de perspectiva, noteu com canvia la llum del relleu en funció de l'orientació del mapa...

 

Accedeix al visor a pantalla sencera

La tecnologia vector tiles

Vector tiles és la tecnologia que possibilita que utilitzeu la cartografia de l'ICGC en el web o en el mòbil a gran velocitat. Es tracta d'un estàndard obert desenvolupat per Mapbox, sens dubte una de les empreses més innovadores avui en dia en l'àmbit de la cartografia.

Com veieu, amb aquesta tecnologia podem desancorar el mapa del nord, fent rotar els topònims per adaptar-los al vostre punt de vista, i mostrar-vos el mapa en perspectiva per millorar-ne la visualització espacial.

Observeu també com allò rellevant per a cada detall (nivell de zoom) apareix o desapareix per fer el mapa més comprensible, tant a escales petites com a escales grans. Amb tot, sempre és la mateixa informació, però estilitzada de manera diferent per a cada nivell de zoom. Noteu, a més a més, que es tracta de la base toponímica 5.000 més actualitzada.

 

Imatge versus vector

Fins ara la cartografia us l'enviàvem per Internet tallada en petites imatges (PNG, JPG), i el pes del conjunt feia lent el servei. Ara, vector tiles ens permet enviar-vos directament vector, molt més lleuger, i així el rendiment millora.

Més enllà, l'aspecte de les imatges que fins ara era el fixat en origen per nosaltres, ara amb vector tiles s'envia per separat de les geometries, i es renderitza pel vostre propi navegador en temps real. Aquest fet possibilita canviar l'estil per un de propi segons les vostres preferències.

 

Imatge

Les geometries, tal com les rep el navegador i un cop estilitzades en client.

 

Un món de noves possibilitats

No només estem parlant de colors i disseny! Les tiles vectorials no només contenen geometries, sinó també informació sobre aquestes: noms de carrers, noms de lloc, etc. De fet, poden contenir qualsevol tipus de dada associada a una geometria.

Per exemple: associat a una geometria de camí podríem tenir el seu ample, si és asfaltat o no, si és públic o privat, i estilitzar el mapa en temps real en funció d'allò que volem prioritzar. Així, els bombers poden usar el mapa de manera més intel·ligent simbolitzant al moment el mapa en funció del seu propòsit. Per exemple, prioritzar les pistes de muntanya que els permeten arribar al foc.

De la mateixa manera, associada a un polígon de ciutat pot haver-hi informació del seu número d'habitants, o de la seva importància històrica. Això ens ha de permetre fer visible aquesta ciutat quan visualitzem el mapa en pantalla a petita escala, per exemple, en el conjunt de Catalunya.

 

 L'estil com mostrem el mapa s'adapta en funció de les necessitats i els requisits de cada tipus d'usuari, i permet prioritzar i jerarquitzar allò que per a ell és rellevant en el moment i el lloc que consumeix el mapa

 

Aquí us mostrem un aspecte molt petit del que permet aquesta tecnologia, i què progressivament anirem aplicant les vector tiles sobre les nostres apps i serveis:

  • Catalunya Offline podrà tenir la cartografia sencera de Catalunya en un sol arxiu
  • Instamaps permetrà que personalitzeu la base cartogràfica amb els colors que més escaiguin a la vostra informació
  • Recuperarem el control sobre l'escala i podrem imprimir i plotejar, i moltes altres opcions

 

Us demanem que ens aporteu les vostres observacions a betaportal@icgc.cat. La vostra opinió és clau!