• Imprimeix

Catàleg de descàrregues

Mapes en format d'imatge

Mapa topogràfic 1:5.000 (Base topogràfica 1:5.000 simbolitzada)

Mapa topogràfic 1:25.000 (Base topogràfica 1:25.000 simbolitzada)

Mapa topogràfic 1:50.000

Mapa topogràfic 1:250.000

Mapa topogràfic 1:500.000

Mapa topogràfic 1:1.000.000

Mapes escolars

Mapes antics

Cartografia geològica i geotemàtica

Mapa de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Imatges aèries i de satèl·lit

Ortofoto convencional

Ortoimatges Sentinel-2

Fotos aèries

Ortofoto infraroja (només WMS)

NDVI (només WMS)

ortoXpres (només WMS)

Cartografia vectorial

Cartografia urbana (topogràfica 1:1.000)

Base topogràfica 1:5.000

Mapa topogràfic 1:100.000

Mapa topogràfic 1:250.000

Base municipal

Seccions censals

Polígons industrials

Cartografia geològica

Mapa geològic 1:25.000 (GT1)

Mapa geoantròpic 1:25.000 (GT2)

Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000 (GT3)

Mapa de sòls 1:25.000 (GT4)

Mapa hidrogeològic 1:25.000 (GT5)

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (GT6)

Mapa de zones d'allaus 1:25.000

Mapa geològic 1:50.000

Mapa geològic 1:250.000

Mapa estructural 1:250.000

Mapa de grups litològics 1:250.000

Mapa d'àrees hidrogeològiques 1:250.000

Mapa gravimètric 1:250.000

Mapa geològic 1:300.000

Mapa de les unitats estructurals majors 1:1.000.000

Model geològic 3D

Altra cartografia geològica i complements

Elevacions

Lidar

MET2

MET5 i MET15

Mapa de pendents > 20%

Llocs

Noms geogràfics de Catalunya

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

Noms i numeració de carrers (només WMS)

GeoDades

Fitxers d'observació GNSS (RINEX)

Dades sísmiques