• Imprimeix

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Mapes antics

Mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya