• Imprimeix

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Mapes antics

Mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya