• Imprimeix

Altres imatges aèries

Ortofotos infraroges, NDVI, ortoXpres i altres imatges aèries

Ortofoto infraroja

Mosaic continu de fotografies aèries infraroges.  
● Grandària de píxel: 25 cm, 50 cm i 2,5 m  
● Elevada qualitat  
● Cobreix tot Catalunya en diferents dates

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

Certificació del Sistema de Qualitat ISO 9001 de DNV-GL

NDVI

Zones de vegetació a la imatge NDVI (colors: vermell, correspon a aigua; taronja, a sòl o vegetació morta; groc, vegetació dispersa; verd clar, vegetació abundant; verd fosc, vegetació molt densa)

El Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) serveix bàsicament per a mesurar el creixement de les plantes, determinar cobertes vegetals i controlar la producció de biomassa.

Aquesta geoinformació es pot descarregar i utilitzar com a geoservei en línia en les aplicacions compatibles amb el protocol WMS

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa.

Visualitzador ortoXpres.

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les aplicacions compatibles amb el protocol WMS.Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació