• Imprimeix

Model d'elevacions del terreny de 15x15 m

Característiques principals

ISO 9001:2015. Producció de la Base Topogràfica de Catalunya 1:5000 i producció i distribució del Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya i del Model Digital del Terreny. Producció i distribució de l’Ortofoto Territorial de Catalunya


  • Model de malla regular de 15x15 m
  • Conté altituds ortomètriques
  • Basat en la informació altimètrica de la Base topogràfica de Catalunya a escala 1:5 000 versió 2 (BT-5M v2.0), que inclou perfils, cotes altimètriques, línies de trencament del pendent i corbes de nivell, tots ells recollits sobre el terreny.
  • Exactitud altimètrica estimada: error mitjà quadràtic de 0,90 metres
Descarrega MET15

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer ZIP amb tots els fulls existents en l'àrea que seleccionis

Metadades

Dates, especificacions i altres informacions

També es poden obtenir altures d'aquest model, sense haver-lo de descarregar, en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WCS.

Logo CC BY 4.0
Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació