• Imprimeix

ContextMaps

ContextMaps és el nou referent de cartografia topogràfica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ContextMaps està basat en tecnologia VectorTiles (vector/imatge), desenvolupada originalment per l’empresa Mapbox, d’accés ràpid i àgil, amb nou contingut geogràfic, disposa de serveis i funcionalitats pròpies que permeten generar, personalitzar i publicar cartografia de manera flexible. Alhora, també visualitzar i analitzar de forma contínua la informació i el coneixement geogràfic de Catalunya amb la de la resta del món, amb la informació OpenStreetMap, seguint l’esquema OpenMapTiles [1].

L'esquema OpenMapTiles és el punt de trobada entre les dades contingudes a la base cartogràfica Open Street Map i els recollits pel ICGC. La integració en un mateix esquema de dades permet que dades amb diferent procedència siguin visualitzades i estilitzades a l'uníson. També permeten el seu consum a través d'una sola URL, aquest fet facilita als desenvolupadors l'ús d'aquesta base cartogràfica en els seus navegadors i en les seves aplicacions.

Recursos ICGC en obert

Recull d'estils, tessel·les, codi i exemples basats en dades ICGC

El mateix conjunt de dades cartogràfiques del territori que l'ICGC recull periòdicament amb alta precisió ha estat organitzat per tal de generar un servei de distribució àgil i lleuger en format tessel·les vector (vector tiles [2]) que permet una personalització total en l'aspecte del producte final que es mostra al ciutadà mitjançant l'edició de fulls d'estil [3].

Aquesta agilitat i lleugeresa de les dades servides conservant tota la precisió i atributs de les dades originals fa que sigui idoni per aplicacions web que requereixen un alt nivell de personalització i el fa òptim també per a usos com a cartografia de referència en entorns mòbils amb i sense connexió.

El visor ContextMaps mostra el contingut i l’estructura de la informació geogràfica i el potencial d’aquesta tecnologia interactiva i amigable i, al mateix temps, s’expliquen les seves funcionalitats específiques, creades per facilitar-ne l’ús, donar solucions i visualitzacions ràpides i personalitzades en el món web i les apps.

La cartografia de ContextMaps de Catalunya es genera a partir de la cartografia oficial de l’ICGC i d’altres fonts oficials especialitzades. La informació de fora de Catalunya s’obté essencialment de la base col·laborativa OpenStreetMap i imatge facilitada per ESRI.

La cartografia de l’àmbit de Catalunya s’actualitzarà sistemàticament amb diferent periodicitat en funció de cada capa; a les noves versions s’aniran incorporant nous continguts, relacions de capes i estils i eines.

Entre altres coses, ContextMaps ofereix els serveis següents:

  • Visualitzar capes cartogràfiques i imatges.
  • Visualitzar diferents estilitzacions preestablertes.
  • Activar i desactivar algunes capes.
  • Generar un arxiu amb la imatge del mapa que es visualitza, amb opcions de configuració .
  • Obtenir l’adreça Url de l’estil i descarregar l’estil amb la configuració del visor.
  • Utilitzar diferents API desenvolupades per l’ICGC.

Els enllaços que es generen de les diferent visualitzacions poden utilitzar-se com a servei de mapa base (Map as a Service o MaaS) a pàgines web i eines de tercers, administracions, empreses i usuaris en general.

  

Característiques principals

  • Versió 1 (octubre 2021)
  • Nivells de zoom nadius entre 7 i 16. Overzoom fins a nivell 18
  • Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons ICGC/OSM

  

Visor ContextMaps

 

Visor ContextMaps a finestra sencera: https://visors.icgc.cat/contextmaps/

 

URL del servei: https://geoserveis.icgc.cat/vector-tiles/contextmaps//{z}/{x}/{y}.pbf

 

Referències

[1] Esquema OpenMapTiles de tessel·les vector. https://openmaptiles.org/schema/

[2] Especificacions del format Vector Tiles de Mapbox. https://docs.mapbox.com/vector-tiles/reference/

[3] Especificacions dels fulls d'estil per a la visualització de tessel·les vector de Mapbox. https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/style-spec/