Model d'elevacions del terreny de 15x15 m | icgc

Model d'elevacions del terreny de 15x15 m

Característiques principals

Imatge
Certificació Norma ISO 9001:2015 en producció de: Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, Mapa topogràfico de Catalunya 1:5.000, Model digital del terreny i Ortofoto convencional de Catalunya
  • Model de malla regular de 15x15 m.
  • Conté altituds ortomètriques.
  • Basat en la informació altimètrica de la Base topogràfica de Catalunya a escala 1:5 000 versió 2 (BT-5M v2.0), que inclou perfils, cotes altimètriques, línies de trencament del pendent i corbes de nivell, tots ells recollits sobre el terreny.
  • Exactitud altimètrica estimada: error mitjà quadràtic de 0,90 metres.

 

També es poden obtenir altures d'aquest model, sense haver-lo de descarregar, en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WCS.

 

Imatge
Logo CC BY 4.0
Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.   
Més informació