• Imprimeix

Fons Viladevall - Cerdà

1848-1909

Signatura de Cerdà treta del mapa de l'Eixample

Documentació relativa a Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), dipositada en el bufet notarial de Pere Viladevall successor de Manuel Oliu i Huguet qui s'ocupà de negociar amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Ministeri de Foment de Madrid el pagament dels deutes que ambdues institucions havien deixat pendents d'abonar a Cerdà.

Fons donat l'any 2006 per la família Viladevall a la Cartoteca de Catalunya en motiu de l'enderrocament de la finca on hi havia l'antic despatx notarial.

Aquest fons constava inicialment de plànols que foren adquirits pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya que va dipositar-los a l'Ajuntament de Barcelona.