• Imprimeix

Fons Lluís Massanas de toponímia de la província de Girona

[1970-1975?]

Logotip de l'empresa Polux

Documentació relativa a la recollida de toponímia feta per l’empresa POLUX de Girona a finals de la dècada de 1970 per complementar l’edició de la cobertura en ortofotomapes de la província de Girona. Hi ha fotografies aèries paper amb anotacions manuscrites i llistes de topònims. 

Dades d’ingrés: forma part del fons Lluís Massanas, darrer propietari de l’empresa Polux i que la seva vídua, Aurora Serrà, va donar a l’ICGC l’any 2020. Els fons també comptava amb una sèrie de fotografies aèries de la província de Girona així com una col·lecció d’instruments antics de topografia.

Fons en procés d’inventari, encara no és consultable.