• Imprimeix

Fons Històric del Servei Meteorològic de Catalunya

1885-1939

Fotografia de núvols presa el 8 de juliol de 1932 (ref. CTC-SMC660C-D2897)

Fons constituït per la documentació del Servei Meteorològic de Catalunya des de finals del segle XIX fins a 1939. El Servei, creat l'any 1921, es va preocupar per recuperar i agrupar el llegat de la recerca meteorològica i climatològica existent a Catalunya fins aquell moment. Per aquest motiu, una part considerable del fons s'origina en altres institucions predecessores o contemporànies del Servei Meteorològic. Les principals són la Xarxa Meteorològica de la Granja Escola Experimental d'Agricultura, l'Observatori Català, l'Observatori de les Escoles Pies de Sabadell, la Societat Astronòmica de Barcelona i la Fundació Concepció Rabell d'estudis nefològics. Conté dades meteorològiques, documents administratius, correspondència i una abundant documentació gràfica.

Dades d'ingrés: El servei va ser confiscat i suprimit l'any 1939. Des d'aquesta data, tota aquesta documentació va passar a formar part de l'Instituto Nacional de Meteorología. L'any 1983 va ser retornada a la Generalitat de Catalunya i fou dipositada a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. L'any 2000 es signà un conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, per dur a terme un inventari, tasca que finalitzà el 2002. L'any 2006 el Sr. Rafel Carreras Patxot i la Sra. Núria Delétra Carreras Patxot, van oficialitzar la donació del material que pertanyia a la Fundació Concepció Rabell i que estava integrat en el fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya.

Fons relacionatsFons Eduard Fontserè (Cartoteca de Catalunya).