• Imprimeix

Esquemes tectònics globals

Evolució dels continents i els oceans des del Neoproterozoic fins a l'actualitat. En els mapes, noteu-hi el canvi de posició de les masses continentals i la formació i la desaparició dels oceans que les separen (originals de R. Blakey). El color marró indica l'abast dels cinturons orogènics en les terres emergides; s'hi han situat l'Hercinià i l'Alpí, els dos més importants representats a Catalunya. Les línies vermelles representen les zones de subducció, i les traces grogues, amb la direcció d'extensió indicada per parells de fletxes, la posició de les dorsals oceàniques; en taronja es representa la posició de l'actual Península Ibèrica. És de destacar el desplaçament d'aquesta des de posicions australs, durant el Proterozoic i el Paleozoic, la situació equatorial durant el límit Paleozoic-Mesozoic i la posició meridional durant tot el Mesozoic i el Cenozoic.