• Imprimeix

Escala europea de Perill d'Allaus

Nivell de perill

Icona

Estabilitat del mantell nival

Probabilitat de desencadenament

5

Molt fort

El mantell nival està poc consolidat i és molt inestable en general.

S’esperen caigudes de forma espontània de nombroses allaus molt grans i fins i tot extremadament molt grans, inclús en terreny poc inclinat*.

4

Fort

El mantell nival està feblement estabilitzat a la majoria de pendents inclinats*.

És probable el desencadenament d'allaus fins i tot per sobrecàrrega feble** en nombrosos pendents inclinats*.
En alguns cassos es poden esperar caigudes espontànies de nombroses allaus grans i sovint molt grans.

3

Marcat

El mantell nival està entre moderadament i feblement estabilitzat en nombrosos pendents inclinats*.

És possible el desencadenament d'allaus fins i tot per sobrecàrrega feble** sobretot en el terreny* indicat en el butlletí.
En algunes situacions són possibles les caigudes de forma espontània d'algunes allaus grans i de manera aïllada de molt grans.

2

Moderat

El mantell nival està sols moderadament estabilitzat en alguns pendents inclinats*; a la resta es troba ben estabilitzat.

El desencadenament d'allaus és possible sobretot per sobrecàrrega forta** en terreny inclinat*, generalment descrit al butlletí.
No s'esperen allaus espontànies de mida molt gran.

1

Feble

El mantell nival està ben estabilitzat en general.

En general els desencadenaments sols són possibles aïlladament per sobrecàrrega forta** en terreny molt inclinat*.
De forma espontània sols són possibles allaus petites i mitjanes.

(*) El terreny propens a la caiguda d’allaus es descriu amb més detall en el Butlletí de perill d'allaus (altitud, orientació del vessant, tipus de terreny):
• Pendent moderadament inclinat: pendents inferiors a uns 30 graus.
• Pendents inclinats: pendents superiors a uns 30 graus.
• Pendent molt inclinat i pendents extrem: terreny especialment advers relacionat amb l'angle de pendent (superior a 40 graus aproximadament), perfil del terreny, proximitat a la cresta, sòl subjacent amb poca rugositat.

(**) Sobrecàrrega addicional:
• Feble: esquiador individual / surfista, circulació suau, no caient; raquetista, grup que respecta les distàncies de seguretat (mínim 10 m).
• Forta: dos o més esquiadors / surfistes, etc. sense l’espai de seguretat (o sense intervals); maquinària trepitjaneu; explosius.

Espontània: sense influència humana.