• Imprimeix

Xarxa acceleromètrica_OFF

En el mes de juny de 1995 s'inicià la instal·lació dels primers equips de la xarxa d'accelerògrafs amb diferents objectius. Principalment enregistrar adequadament (sense saturar) els moviments intensos, percebuts per la població, de la regió. També permetre l'estudi de lleis d'atenuació de l'acceleració amb la distància per tot l'espectre útil en enginyeria sísmica, estudiar els efectes d'amplificació de sòls en medis urbans i permetre estudis de la font sísmica per als sismes de forta magnitud entre altres aspectes.

Criteris de selecció d'emplaçament

L'elecció dels diferents emplaçaments es realitza, bàsicament, tenint en compte els criteris següents:

  1. zones afectades per terratrèmols importants en el passat (zones sísmicament més actives),
  2. zones d'activitat sísmica moderada, però densament poblades i/o amb indústries perilloses,
  3. emplaçaments en diferents tipus de material, sòl i roca, per l'anàlisi d'efectes d'amplificació del moviment del sòl.

Equipament

Els equips són de registre digital (a 100 o 200 mostres per segon) i enregistren el moviment del sòl de manera contínua o bé en registre local quan el moviment supera un cert valor establert que oscil·la, per els diferent emplaçaments, entre 0.2x10-3 g i 1.5x10-3 g.

Les principals característiques de les estacions acceleromètriques ubicades a Catalunya i Andorra són:

Xarxa

Estació

Nom

Data d'instal·lació

Lat N (º)

Lon E (º)

Alt (m)

Litologia

Tipus de sòl
(EC8 modificat)

Propietari

CA

AVIN

Avinyó

09/11/2010

41.843810

1.965460

334

Calcàries i margues
(Paleogen)

A

ICGC

CA

BAJU

Barcelona - Ciutat Vella

26/02/2009

41.385300

2.174100

25

Al·luvial
(Quaternari)

C

ICGC

CA

BAIN

Barcelona - Plaça Tetuan

28/04/2010

41.396000

2.173000

22

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

CA

BLAN

Blanes

11/05/2017

41.683943

2.794193

20

Granodiorites i granits
(Paleozoic)

-

ICGC

CA

CELO

Sant Celoni

22/02/2001

41.689600

2.492300

150

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

ES

EXQUE

Queralbs

31/07/2019

42.3483

2.1627

1196

Lutites

-

IGN

ES

EXSEU

La Seu d'Urgell

30/07/2019

42.3580

1.4599

707

Graves i llims

-

IGN

CA

FBR

Observatori Fabra

06/06/1995

41.418390

2.123961

405

Pissarres
(Paleozoic)

A

IGN*

CA

CGIR

Girona-
Universitat

19/03/2010

41.986000

2.827800

102

Calcàries
(Paleogen)

A

ICGC

CA

CGIS

Girona-
Generalitat

21/02/2011

41.980880

2.821580

70

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

CA

CGRN

Granollers

24/04/2008

41.607000

2.288400

153

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

CA

ILER

Lleida

23/03/2010

41.615300

0.626200

171

Lutites i gresos
(Paleogen)

A

ICGC

CA

CLLI

Llívia - Estació

10/11/1997

42.478109

1.972966

1413

Ritmites
(Paleozoic)

A

ICGC

CA

LLIS

Llívia - Poliesportiu

27/09/2001

42.462600

1.978300

1198

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

CA

CMON

Montserrat

20/10/2015

41.593324

1.836294

730

Conglomerats
(Paleogen)

A

ICGC

CA

MTJR

Montjuïc

11/02/1997

41.370070

2.156080

51

Gressos
(Miocè)

B'

ICGC

CA

OLOS

Olot

07/06/1995

42.181450

2.489250

436

Basalts
(Quaternari)

A

IGN
ICGC*

CA

REUS

Reus

06/05/2011

41.134825

1.185893

48

Al·luvial
(Quaternari)

B'

ICGC

CA

SCOL

Santa Coloma
(Andorra)

01/09/2010

42.493015

1.496256

961

Al·luvial
(Quaternari)

C

IEA

CA

CTRM

Tremp

18/04/2013

42.160858

0.893644

440

Gresos, conglomerats i lutites
(Cretaci sup.)

A

ICGC

ES

TUNR

Vielha - Túnel

03/07/2002

42.621667

0.765556

1582

Al·luvial
(Quaternari)

E

IGN*

CA

VIER

Vielha - Casau

04/07/2002

42.706473

0.786306

1116

Gressos
(Paleozoic)

A

ICGC

CA

VIES

Vielha - Hospitau

22/10/2004

42.701600

0.796900

986

Al·luvial
(Quaternari)

E

IGN
ICGC*

Propietari: ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; IGN, Instituto Geográfico Nacional; IEA, Institut d'Estudis Andorrans.
EC8. Joint Research Center Report: Eurocode 8: Seismic Design of Buildings - Worked examples.

Equipament retirat

Accelerògraf

Codi

Data d'instal·lació

Latitud
(N)

Longitud
(E)

Altitud
(m)

Litologia

Tipus de sòl
(EC8 modificat)

Propietari

Vielha 1

VIES

09/06/1995

42º 42' 14"

0º 47' 50"

965

Al·luvial
(Quaternari)

-

IGN*

Vielha 2

VIER

05/05/1998

42º 41' 53"

0º 47' 48"

1105

Gressos
(Paleozoic)

-

ICGC

Celoni 2

CELR

20/09/2001
(retirat)
26/06/2008

41º 41' 07"

2º 29' 57"

140

Granit
(Paleozoic)

-

ICGC

Andorra

AND1

10/11/2003
(retirat)
01/07/2007

42º 30' 48''

1º 30' 14''

1078

Margocalcàries
i pissarres
(Paleozoic)

-

IEA