• Imprimeix

Anàlisi preliminar

Relatiu a la ruptura sísmica

La ruptura sembla haver-se iniciat a pocs quilòmetres de la costa a prop del Peñón de Alhucemas. Aquestes indicacions son corroborades per l'epicentre determinat pel CNRM, que és l'únic amb dades d'estacions molt properes. La ruptura sembla haver-se propagat al llarg de 20-30 km en una direcció SSW, sense haver-se posat de manifest fins ara ruptures de superfície, però sí, diverses fissures trobades prop de la platja del Club Mediterranée i a alguns indrets, com a Ifassayenne.

Relatiu a les fortes rèpliques

S'ha pogut enregistrar més d'un centenar de rèpliques en 2 accelerògrafs situats a prop de la ruptura sísmica, algunes d'elles de forta magnitud. L'anàlisi preliminar dels enregistraments d'una rèplica de M= 5.0, mostren una forta amplificació a la zona de muntanya de Izmourenne, degut a la presència de sediments quaternaris. Aquests enregistraments seran també útils per determinar amb precisió la localització de les rèpliques, conjuntament amb les dades d'altres estacions i per tant la determinació precisa de la geometria de la ruptura.

Relatiu a l'enregistrament de microtremors

Segons els primers resultats obtinguts, les relacions espectrals entre components horitzontals i verticals dels enregistraments de microtremors (mètode de Nakamura), semblen indicar fortes amplificacions a les zones d'Ajdir i d'Izmourenne. Els primers resultats de les mesures fetes a Imzouren, no mostren variacions que puguin explicar les diferències de danys observades en diferents indrets.

Relatiu a defectes constructius

La observació dels danys i diferents reunions realitzades amb els equips d'arquitectes de l'Agència Regional d'Urbanisme i d'Architectes d'Urgence ens porta a comentar els següents aspectes:

  • L'autoconstrucció sembla ser el principal problema que cal esmentar en els danys observats, en particular, a la ciutat d'Imzouren. Malgrat l'existència de Normes Sismoresistents, molts edificis han estat fets per constructors locals, sense intervenció d'arquitecte ni càlcul fet per enginyers. En molts casos, fins i tot el propietari viu a l·estranger i els intermediaris no tenen massa cura de la qualitat de les construccions. És un problema difícil d'eliminar de manera brutal, segons l'opinió de l'Agència.
  • La qualitat dels materials de construcció utilitzats no és suficient: qualitat del formigó, qualitat i quantitat de les ferramentes que lliguen el formigó, separació massa gran entre reforços horitzontals, pilars de secció massa prima fins i tot de 0.20 m.
  • Absència de reglamentació concernint el control de qualitat. Cal assenyalar per exemple que existeix un sol laboratori d'anàlisi del formigó en la regió.
  • Les responsabilitats queden diluïdes en els textos legals.