• Imprimeix

Sèrie sísmica de la Val d'Aran, gener-febrer 2022

15 de març de 2022

A principis de gener de 2022 es va iniciar una sèrie de terratrèmols a la zona de la Val d’Aran, tots ells de baixa magnitud. El sisme més gran registrat és de magnitud de 2.6. Fins a la data de redacció d’aquest document, la xarxa sísmica de Catalunya ha registrat uns 325 terratrèmols. Com que cap dels esdeveniments és de magnitud significativament més gran que la resta, aquesta sèrie es pot denominar eixam sísmic. La distribució espacial dels epicentres en funció de la magnitud es pot veure al mapa de la figura 1.

Figura 1. Mapa d’epicentres de l’eixam sísmic de la Val d’Aran iniciat durant el mes de gener de 2022.

 

L’histograma de la figura 2 mostra la distribució temporal en funció de la magnitud dels sismes de l’eixam.

Figura 2. Nombre de sismes, en funció de la magnitud, ocorreguts cada dia a la Val d’Aran des del començament de l’any 2022.

 

Com que els terratrèmols són de magnitud petita, la percepció per part de la població ha estat molt moderada. L’ICGC té a disposició de la ciutadania el qüestionari macrosísmic que es pot omplir en cas de percepció d’un terratrèmol. A partir d’aquesta font, es té constància que només 6 dels sismes de l’eixam han estat lleugerament percebuts per persones que es trobaven molt a prop de la zona epicentral.

L’ocurrència d’aquest tipus de sèries forma part del comportament normal d’aquesta zona del territori. El Pirineu és la zona que presenta més sismicitat de Catalunya i s’hi produeixen sèries sísmiques de més o menys grandària regularment.

Des de l’ICGC es realitza una vigilància contínua de la sismicitat del territori. La informació més actualitzada es pot consultar a terratrèmols enregistrats.