• Imprimeix

Seguiment de la crisi sísmica al Golf de Roses d'octubre de 2015

El 29 d’Octubre s’ha produït un terratrèmol de magnitud 4.3 a la costa de l’Alt Empordà. El sisme ha estat àmpliament percebut. Com és natural, el sisme principal ha estat seguit per moltes rèpliques, alguna d’elles també sentides per la població que habita prop de la zona epicentral. L’ICGC disposa d’una estació de la xarxa sísmica de Catalunya (CPAL) situada molt a prop de l’epicentre. Aquesta situació permet observar rèpliques molt petites. A continuació donem informacions del sisme principal i de les seves rèpliques. Aquesta informació s’actualitzarà a mida que analitzem la nova informació que encara ens està arribant. Els enregistraments dels terratrèmols més importants d’aquesta sèrie a les estacions de banda ampla de la xarxa sísmica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya es poden consultar a les taules mensuals de terratrèmols locals d’octubre i de novembre.

El terratrèmol principal ha estat sentit àmpliament a municipis de les comarques de Girona i Barcelona. Al produir-se a la matinada va despertar molta gent, i estimem la intensitat màxima percebuda en el grau IV. El projecte SYSPyr, del que forma part l’ICGC, ens ha permès de tenir un mapa de les intensitats sentides als dos costats dels Pirineus.


El coneixement sismotectònic de la zona i el mecanisme focal obtingut per SismoAzur ens indica que el terratrèmol està associat als sistemes de falles en direcció NW-SE que travessen l’Alt Empordà o sistemes conjugats.

Fragment del Mapa de sismicitat de Catalunya 1977-1997 1:400.000 (ICC, 1999) i mecanisme focal del terratrèmol principal.

Fragment del Mapa de sismicitat de Catalunya 1977-1997 1:400.000 (ICC, 1999) i mecanisme focal del terratrèmol principal.

 

 


Per tal de mostrar l'evolució de l‘activitat sísmica s'ha representat gràficament en forma d'histograma de barres el nombre de sismes diaris enregistrats, indicant amb diferents colors les magnituds dels sismes.

Histograma del nombre de sismes diaris enregistrats per magnituds

Histograma del nombre de sismes diaris enregistrats per magnituds


Seguiment de l'activitat sísmica (fins a les 08:00 del dia 24 de novembre)

Sèrie sísmica del Golf de Roses
28/10/2015 23:37 (TU) Ml=4.3 
Comunicat oficial de terratrèmol

Data

Hora Universal

Magnitud

2015/10/28

23:37
l1510266

4.3
Percebut

2015/10/29

00:40

< 1.0

 

00:45

< 1.0

 

00:49
l1510271

< 1.0

 

00:52
l1510296

0.6

 

00:54

< 1.0

 

01:03

< 1.0

 

01:48

< 1.0

 

01:50

< 1.0

 

02:00
l1510272

0.7

 

02:10

< 1.0

 

02:55

< 1.0

 

03:23

< 1.0

 

03:31

< 1.0

 

04:18

< 1.0

 

04:24

< 1.0

 

04:34
l1510273

1.2

 

04:35

< 1.0

 

05:02

< 1.0

 

05:10

< 1.0

 

05:31

< 1.0

 

05:37

< 1.0

 

05:45

< 1.0

 

05:55

< 1.0

06:25

< 1.0

06:27

< 1.0

 

05:59

< 1.0

 

07:25

< 1.0

 

07:56

< 1.0

 

07:59

< 1.0

 

08:40

< 1.0

 

08:42

< 1.0

 

08:54

< 1.0

 

09:00

< 1.0

 

09:05

< 1.0

 

09:52

< 1.0

 

09:25

< 1.0

 

09:28

< 1.0

 

09:34

< 1.0

 

09:38

< 1.0

 

09:42

< 1.0

 

10:26

< 1.0

 

10:33

< 1.0

 

10:41

< 1.0

 

10:48

< 1.0

 

10:52

< 1.0

 

10:58

< 1.0

 

11:12

< 1.0

 

11:20

< 1.0

 

11:27 (2)

< 1.0

 

11:45

< 1.0

 

11:49

< 1.0

 

11:54

< 1.0

 

12:52

< 1.0

 

12:55

< 1.0

 

14:54

< 1.0

 

15:13

< 1.0

 

15:42

< 1.0

 

17:20

< 1.0

 

17:23

< 1.0

 

18:17

< 1.0

 

19:12

< 1.0

 

19:21

< 1.0

 

20:21

< 1.0

 

21:43

< 1.0

 

23:04
l1510326

1.4
Percebut

2015/10/30

01:19

< 1.0

 

01:23

< 1.0

 

04:15
l1510332

1.8
Percebut

 

04:42

< 1.0

 

07:05

< 1.0

 

07:06

< 1.0

 

07:17
l1510337

1.7
Percebut

 

08:34
l1510466

0.6
Percebut

2015/10/31

16:17

< 1.0

 

20:18
l1511446

1.9
Percebut

 

21:19

< 1.0

2015/11/01

00:39
l1511446

2.3
Percebut

 

10:11 (2)

< 1.0

18:08

< 1.0

 

21:04

< 1.0

2015/11/02

22:51

< 1.0

2015/11/05

02:44

< 1.0

18:02

< 1.0

19:06
l1511552

0.7

2015/11/12

20:37

< 1.0

2015/11/13

10:21
l1511808

0.3

2015/11/18

01:53
l1511881

0.7

2015/11/19

02:27

< 1.0

03:30

< 1.0

04:50
l1511902

2.6
Percebut

05:16
l1511961

1.1

2015/11/22

03:31
l1511938

0.8