• Imprimeix

Estació sísmica Palau Saverdera (CPAL)

Codi: CPAL Nom: Palau-saverdera 

Latitud: 42.310533 N Longitud: 3.162440 E Alçada: 212 m

Fondària local: - m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Granodiorites 

Cambroordovicià

1113

A

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/03/2007

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica de Palau-saverdera. S’observa una corba pràcticament plana, sense cap pic significatiu que es pugui relacionar amb la freqüència fonamental del sòl , típica dels emplaçaments sobre roca.

SISMO_H_sobre_V_Palau_ca

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Palau-saverdera

Model de velocitat d'ones P

El model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica aporta informació del comportament del subsòl fins a uns 15 metres de profunditat. S’observa una primera capa de 5 metres d’espessor variable amb una velocitat inferior a 2500 m/s. Aquests valors de velocitat corresponen a materials "ripables" i es poden relacionar amb roca fracturada o meteoritzada. Fins i tot, al nivell més superficial (2 metres aproximadament) la velocitat és inferior a 1500 m/s, aquests valors s’associen a materials no consolidats. A l’emplaçament de l’estació sísmica se superen els 3000 m/s a uns 7 metres de profunditat, valors de velocitat que es relacionen amb roca sana "no ripable".

SISMO_Vp_estacio_Palau_ca

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica de Palau-saverdera

Model de velocitat d'ones S

A partir de l’anàlisi de les ones superficials (MASW) s’ha pogut calcular el perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs). S’hi identifiquen duescapes: (1) la velocitat de la capa més somera és d’uns 850 m/s amb un gruix de 15 metres aproximadament. (2) Per sota d’aquesta hi ha una capa d’alta velocitat, amb valors per sobre de 2000 m/s.

SISMO_Vs_estacio_Palau_ca

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).