• Imprimeix

Estació sísmica Llívia (CLLI)

Codi: CLLI Nom: Llívia 

Latitud: 42.478105 N Longitud: 1.972973 E Alçada: 1413 m

Fondària local: - m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Gresos i lutites

Cambroordovicià

1638

A

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/06/1999

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica de Llívia. S’observa una corba pràcticament plana, sense cap pic significatiu que es pugui relacionar amb la freqüència fonamental del sòl, típica dels emplaçaments sobre roca.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Llívia

Model de velocitat d'ones P

El model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica aporta informació del comportament del subsòl fins a uns 30 metres de profunditat. Es detecta una primera capa, d’uns 3 a 5 metres de gruix, amb una velocitat inferior a 2000 m/s interpretada com sòls no consolidats. Per sota s’observa un estrat amb velocitats compreses entre 2500 i 3000 m/s que es considera roca alterada. La roca sana es trobaria a uns 10 metres de profunditat a gran part del perfil (Vp > 3500 m/s). Al costat de l’estació sísmica aquesta fondària es redueix a 5 metres aproximadament.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica de Llívia

Model de velocitat d'ones S

A partir de l’anàlisi de les ones superficials (MASW) s’ha pogut assignar una velocitat d’ones S a les diferents capes. Fins a uns 9 metres de profunditat s’obté una Vs de 980 m/s, correspon als estrats formats pels sòls no consolidats i la roca alterada. La roca sana té una Vs de 2300 m/s.

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Imatges

2 multimèdies

Descripció: Vista general de l'estació Llívia. Es poden reconèixer els diferents elements: tanca, caseta instrumental, pou sísmic (tapadora de color marró clar) i pilar geodèsic.