• Imprimeix

Estació sísmica Fontmartina (CFON)

Codi: CFON Nom: Fontmartina 

Latitud: 41.761185 N Longitud: 2.434581 E Alçada: 973 m

Fondària local: - m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Pissarres

Cambroordovicià

430

B

4.0

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/06/1999

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V de registres de soroll sísmic en emplaçaments de l’estació sísmica de Fontmartina. S’observa un pic al voltant de 4 Hz que es pot relacionar amb la freqüència fonamental del sòl i, per tant, s’espera un contrast d’impedància acústica en el subsòl.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Fontmartina

Model de velocitat d'ones P

El model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica aporta informació del comportament del subsòl fins els 100 metres de profunditat. S’observa en el model un augment gradual de la Vp podent distingir tres capes. La capa de sòl recent poc compactat entre 400 i 1000 m/s fins els 10 primers metres de fondària, el substrat que es troba de completament a moderadament alterat amb Vp entre 1500 i 2500 m/s fins uns 30 -40 metres de fondària i finalment, el substrat sa fins el final del model que arriba a una velocitat de 4400 m/s.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica e Fontmartina

Model de velocitat d'ones S

A partir de l’anàlisi de les ones superficials (MASW) s’ha pogut assignar una velocitat d’ones S a les diferents capes: Vs1=281 m/s pel material col·luvial del Quaternari format per graves i blocs amb una matriu sorrenca i poc compactada, Vs2=536 m/s pel substrat que es classifica entre completament i moderadament alterat i finalment, Vs3=1100 m/s pel substrat de roca sana.

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Tomografia elèctrica

El model geoelèctric resultat de la inversió del paràmetre físic de la resistivitat elèctrica (tomografia elèctrica) mostra un tram superficial molt resistiu amb valors de resistivitat elèctrica compresos entre 1500-10000 Ω·m que presenta un comportament uniforme i continu en tota l’extensió del perfil però amb un gruix variable entre els 10 metres al NE fins els 7 metres al SW. Aquesta capa o zona es correlaciona amb una part del model de velocitat també molt baixa (Vp entre 400m/s i 1000 m/s, Vs=280m/s). Tots aquests paràmetres mesurats ens indiquen un material molt poc compactat que es podria relacionar amb el sòl col·luvial Quaternari.

Per sota, entre els 10 i els 40 metres de fondària es detecta una capa mitja amb valors de la resistivitat elèctrica entre els 500 i 1000 Ω·m. Aquest material s’interpreta com el substrat rocós que va de completament a moderadament alterat i es correlaciona amb la segona capa que apareix en el model del perfil vertical d’ones S, amb una velocitat de 536 m/s i amb un lleuger augment de la velocitat de les ones P en fondària que arriba fins els 2500 m/s.

Model superficial de resistivitat elèctrica amb la ubicació del pou sísmic de Fontmartina, fins a 30 metres de fondària.