• Imprimeix

Estació Sísmica Mas de Barberans (CMAS)

Codi: CMAS Nom: Mas de Barberans 

Latitud: 40.725680 N Longitud: 0.313875 E Alçada: 530 m

Fondària local: - m

Característiques del subsòl

Litologia

Període

Vs30 (m/s)

Classe EC8

F0 (Hz)

Dolomies negres

Juràssic

890

A

-

Instrumentació per canals i períodes

Canals

Data d'inici

Tipus sensor

Tipus digitalitzador

Resposta Instrumental

HHZ, HHN, HHE

01/04/2006

Banda ampla

24 bits

[RESP]

[StationXML]

Caracterització geofísica

Quocient espectral H/V de soroll sísmic

Quocient espectral H/V del registre de soroll sísmic a l’estació sísmica de Mas de Barberans. S’observa un pic al voltant de 4.5 Hz però amb una amplitud H/V inferior a 2. Segons els criteris del projecte SESAME (ftp://ftp.geo.uib.no/pub/seismo/SOFTWARE/SESAME/USER-GUIDELINES/SESAME-HV-User-Guidelines.pdf) aquest pic no es pot interpretar com la freqüència fonamental del sòl, ja que caldria una amplitud superior a 2. Però, hem de tenir en compte que l’amplitud d’aquest pic pot estar relacionada amb la presència d’una inversió de velocitat o amb un baix contrast d’impedàncies entre les capes superficials.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Mas de Barberans.

Resultats del quocient espectral H/V de soroll sísmic a l’estació sísmica de Mas de Barberans.

Model de velocitat d'ones P

El model de velocitat de les ones P obtingut mitjançant la tomografia sísmica aporta informació del comportament del subsòl fins a 10 metres de profunditat. S’observa una primera capa d’un espessor variable, entre 2 i 6 metres, amb una velocitat inferior a 2500 m/s. Aquests valors de velocitat corresponen a materials “ripables” i es poden relacionar amb roca fracturada o meteoritzada. Fins i tot en alguns sectors la velocitat és inferior a 1500 m/s, que s’associa a un material poc compactat, i en algun punt arriba fins a 4 metres de fondària. Per sota dels 8 ó 10 metres de fondària se superen els 3000 m/s, valors que es relacionen amb roca sana no “ripable”.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica de Mas de Barberans.

Model de velocitats de les ones P per a l'estació sísmica de Mas de Barberans.

Model de velocitat d'ones S

A partir de l’anàlisi de les ones superficials (MASW) s’ha pogut calcular el perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs). S’hi identifiquen quatre capes: (1) la velocitat de la capa més somera és d’uns 400 m/s amb un gruix de 2 metres. (2) Per sota d’aquesta hi ha una capa d’alta velocitat, amb valors per sobre de 1300 m/s, d’uns 5 metres de gruix. (3) Després s’identifica una inversió de velocitat, la Vs baixa fins a 750 m/s i s’estén fins a gairebé 20 metres de profunditat. (4) Finalment la velocitat torna a augmentar a l’última capa, fins a uns 1200 m/s.

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Model de Vs obtingut mitjançant l’anàlisi d’ones superficials (MASW).

Imatges

3 multimèdies

Vista general dels diferents elements: caseta instrumental, parallamps, pilar geodèsic, antena VSAT,pannells solars i tanca de seguretat