• Imprimeix

Observatori de l'Ebre

Informació sísmica de l'Observatori de l'Ebre (sismogrames i butlletins)

L’Observatori de l’Ebre (OE) és un Institut de Recerca situat a Roquetes (Baix Ebre) i fundat l’any 1904 per la Companyia de Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra.

Disposa de la primera estació sísmica de Catalunya, instal·lada el 1904 i encara en actiu (EBR). A mesura que ha anat avançant la tecnologia s’han anat actualitzant els instruments i avui en dia segueix encara en funcionament gràcies a la col·laboració de l’ICGC.

Des de l’any 1984 el Servei Geològic de Catalunya (SGC), actualment Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, opera la xarxa sísmica de Catalunya i ha mantingut col·laboracions per contribuir a la millora del funcionament de les estacions sísmiques de l’OE.

Al llarg dels anys l’OE ha acumulat gran quantitat de sismogrames analògics enregistrats sobre paper, i altres materials d’interès per la sismologia. És d’interès comú per ambdues institucions preservar i difondre aquest patrimoni i per això s'han encetat accions per posar en suport digital aquests registres.

Actualment ja es disposa de tota la sèrie de registres en paper tèrmic de l’estació EROQ conservats a l’OE. Aquesta estació va ser instal·lada l’any 1987 per l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) com a part de la “Red Sísmica Nacional”. Diverses col·laboracions de l’OE i el SGC van permetre la seva millora posterior.