• Imprimeix

Estudis sísmics de l'Observatori Fabra

Estudis sísmics de les dades i dels fenòmens que les originaren (1943-1996)

A continuació es poden trobar còpies digitals de publicacions realitzades des de la secció sísmica de l'Observatori Fabra d'estudis sísmics de les dades i dels fenòmens que les originaren.

La citació exacta de cada document es troba a la mateixa fila de la taula des d’on s’accedeix.

BOF(*): Sección Meteorológica y Sísmica del Observatorio Fabra - Boletín

BOF(**): Butlletí de l'Observatori Fabra Seccions Meteorològica i Sísmica