• Imprimeix

Captació de dades

L'ICGC disposa de sensors aerotransportats per captar fotografies aèries (verticals i obliqües), dades lidar, hiperespectrals i tèrmiques

Tipus de dades

Comparació d'una zona en una fotografia aèria en l'espectre visible i una altra en l'infraroig proper.

Fotografies aèries en l'espectre visible i l'infraroig proper.


Representació d'una zona a partir de dades LiDAR, amb punts 3D, mostrant diverses densitats.

Dades lidar. Punts 3D del territori (diverses densitats).


Representació d'una zona a partir de dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.

Dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.


Representació d'una zona a partir de dades de radiàncies i temperatures.

Radiàncies i temperatures.

Recursos tècnics

Avions

Partenavia P-68 Observer

L'avió Partenavia P-68 Observer.

Sostre: 4.267 m
Velocitat: 296 Km/h
Pressuritzat: No
Motor: Pistó Lycoming IO 360 A1 B6.
Tracció: Hèlix (2)
Comentaris: Gasolina AVGAS 100LL, ala alta, tren fix


Cessna Caravan 208B

L'avió Cessna Caravan 208B.

Sostre: 7.010 m
Velocitat: 222-407 Km/h
Pressuritzat: No
Motor: TurboPro
Tracció: Hèlix
Comentaris: 3 forats per a sensors, gran autonomia, gran capacitat de càrrega, possibilitat d'aterrar en pistes curtes


Beechcraft B200GT

L'avió Beechcraft B200GT.

Sostre: 10.668 m
Velocitat: 570 Km/h
Pressuritzat: Sí
Motor: TurboPro
Tracció: Hèlix (2)
Comentaris: 2 forats per a sensors, vidre òptic Schott BK-7 grau A, gran velocitat de creuer que incrementa productivitat i capacitat de moviment


Sensors i dispositius de captura

Càmera fotogramètrica digital Z/I Imaging DMC
(2 unitats)

La càmera fotogramètrica digital Z/I Imaging DMC.

Permet obtenir fotografies en l'espectre visible i infraroig proper.

Resolució espectral: 4 CCDs pancromàtic i 4 CCDs multiespectral (blau, verd, vermell i infraroig proper)
Resolució radiomètrica: 12 bits per banda
Camp de visió transversal: 69.3º
Camp de visió longitudinal: 42º


LiDAR Leica ALS50-II

El sensor LiDAR Leica ALS50-II.

Permet obtenir punts 3D del territori.

Freqüència: 0 - 90 Hz
Blancs múltiples: fins a 4
Intensitat: 8 bits
Camp de visió transversal: 0º - 75º


Sensor hiperespectral itres CASI-550

El sensor hiperespectral itres CASI-550.

Permet obtenir dades en diferents bandes de l'espectre electromagnètic.

Resolució espectral: 400-1000 nm
Canals espectrals: fins a 288
Resolució espacial: 550 pixels
Camp de visió: 40.4º


Sensor tèrmic itres TASI-600

El sensor tèrmic itres TASI-600.

Permet obtenir radiàncies i temperatures.

Resolució espectral: 8.0-11.5 micres
Canals espectrals: fins a 32
Resolució espacial: 600 pixels
Camp de visió: 40º